Terrorforskare: ”Sverige har internationellt rekord i naivitet”

Sverige pekas ut som islamofobiskt i arabvärlden och risken för terrordåd mot svenskar har ökat väsentligt, enligt forskaren Magnus Ranstorp.

Text:

Bild: AP

Sverige och svenskarna har länge haft en internationell tätposition vad gäller tolerans. World Population Review rankar Sverige som det fjärde minst rasistiska landet i världen. Men den bilden har börjat rämna, i synnerhet i muslimska länder. Där sprids nu i stället en bild av Sverige som världens mest islamofobiska land.  

I december 2021 började en rykteskampanj på sociala medier med huvudbudskapet att den svenska socialtjänsten splittrar muslimska familjer genom att kidnappa deras barn samt tvinga dem att äta griskött och läsa bibeln. Högerextremisten Rasmus Paludans koranbränningar i påskas, som ledde till omfattande kravaller, spädde på anklagelserna om islamofobi och dessa fick ytterligare kraft härom veckan sedan Paludan bränt koranen utanför Turkiets ambassad i Stockholm. Demonstrationer med flaggbränningar utanför flera svenska ambassader och konsulat följde, samtidigt som många hot riktades mot både Sverige och svenska beskickningar.  

Rasmus Paludan har vid flera tillfällen eldat koranen i Sverige. Här i Malmö. Foto: TT

Och häromdagen varnade USA amerikanska medborgare som befinner sig i Sverige för en förhöjd risk för terrorattentat. Amerikaner uppmanas att undvika folksamlingar, var uppmärksamma på sin omgivning, hålla låg profil och följa nyhetsbevakningen noga. Säpo, däremot, ser inte samma förhöjda hotbild. Terrorhotnivån ligger kvar på tre på en femgradig skala. Där har den legat sedan 2010, med undantag för 2015 och en bit in på 2016 då den höjdes till en fyra. 

Förvärrats väsentligt

Terrorforskaren Magnus Ranstorp är dock mer inne på USA:s linje, än på Säpos. Han anser att situationen har förvärrats väsentligt. 

– Oh ja! Det hänger i luften. IS har nyligen gått ut och vädjat till sina anhängare att utföra terrordåd till följd av Paludans koranbränningar, säger Ranstorp och hänvisar till uppgifter från The Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center. 

– En hotbild finns mot västerländska måltavlor, svenska i synnerhet. Det gäller framför allt i Turkiet men även i hela den muslimska världen. Starka krafter tar tillfället i akt och pumpar ut desinformation för att sätta bilden av Sverige som ett starkt islamofobiskt land. 

Han menar att den extremistiska hotbilden mot Sverige till stor del är självförvållad, att vi lever kvar med en världsbild från sextio- och sjuttiotalen då vi levde i ett relativt homogent samhälle och hade gemensamma uppfattningar och tilliten var stor. 

– Vi har internationellt rekord i naivitet. Nu får vi betala priset. 

Terrorforskaren Magnus Ranstorp anser att situationen har förvärrats väsentligt. Foto: TT

Han fortsätter: 

– Det lever många människor i Sverige i dag som inte litar på staten över huvud taget och som ofta inte ens lär sig svenska. De följer de nyhetskanaler som finns i den muslimska världen, som Al Jazeera, eller kanaler från till exempel Somalia.  

När hundratals miljoner människor runt om i världen matas med en falsk bild av Sverige som islamofobiskt så göder det extrema krafter även innanför våra gränser. Vilket kan leda till terrordåd, antingen från extremistiska grupperingar eller enskilda ensamverkande individer. Därifrån är steget inte långt till en ond spiral.  

– Detta göder i sin tur även högerextrema krafter. När uppiskade stämningar råder i en viss riktning kan man räkna med en motreaktion i andra riktningar. Så terrorhotet kommer från flera ytterligheter på den politiska eller religiösa skalan, säger Ranstorp.  

"Svenska staten har länge varit som en bankomat för extremism och organiserad brottslighet"

Fram tills för cirka ett decennium sedan inskränkte sig det islamistiska terrorhotet i Sverige till konstnären Lars Vilks, efter den avbildning han gjorde av profeten Muhammed som rondellhund.  

– Sverige var då en legitim, men inte prioriterad måltavla. Inte på samma sätt som Danmark blev det efter Muhammedkarikatyrerna i Jyllandsposten. Men två skeenden har ändrat den bilden. I dag är vi där Danmark var för drygt tio år sedan, säger Ranstorp som syftar på den ovan nämnda kampanjen mot socialtjänsten samt koranbränningarna.  

En viktig faktor i detta är det Muslimska Brödraskapet och dess stora inflytande i Sverige. Den internationella organisationen, som är terrorklassad i många länder, har ett starkt fäste här.  

– Miljardbelopp i skattefinansierade bidrag har i åratal pumpats ut till det svenska civilsamhället utan någon egentlig kontroll. Svenska staten har länge varit som en bankomat för extremism och organiserad brottslighet, säger Ranstorp.  

Riksrevisionen granskade i höstas studieförbundsverksamheten och påvisade att det saknades redovisning för 44 procent av de utbetalda bidragen. Fokus har tidigare visat hur pengar som ska gå till studiecirklar i stor omfattning har hamnat hos Muslimska Brödraskapet eller andra islamistiska föreningar, vissa med terrorkopplingar.  

En källa berättade bland annat hur pengar strömmade från studieförbundet Ibn Rushd till Al-Islah, en somalisk gren av Muslimska Brödraskapet. 

– Det var Muslimska Brödraskapet som piskade upp stämningarna som ledde till terrorhoten mot Danmark och nu ser vi hur det sker i Sverige.  

På fredag ska forskaren Sameh Egyptson disputera vid Lunds universitet på en avhandling om det Muslimska Brödraskapets inflytande i Sverige. DN skrev ett längre reportage om de stämningar som just nu håller på att piskas upp i samband med disputationen: "Storbråk väntas" stod det i rubriken.  

Kan avhandlingen riskera att spä på hatet mot Sverige? 

– Inte så mycket tror jag. Men det kommer utlösa en debatt om bidrag till den krets av personer som kontrollerar muslimska föreningar och samfund. Det kan leda till starka motreaktioner för det handlar om mycket pengar. Rubbar man tillgången på pengar och inflytande för dessa företrädare kan det leda till starka reaktioner, säger Magnus Ranstorp.