Thorwaldssons sista LO-strid kan bli hans värsta

Text:

Bild: TT

Men det finns två rejäla hinder på vägen fram till dess att LAS-förhandlingarna återupptas i augusti nästa höst.

  • I Januariavtalet, JA, säger regeringen och C och L att undantagen i LAS turordningsregler ska utökas. En statlig utredning ska se över sådana undantag och ska redovisa sitt resultat senast 31 maj 2020. Egentligen skulle LO, PTK och Svenskt Näringsliv behövt ha en uppgörelse klar till dess för att ”mota Olle i grind”.
  • Den 12–15 juni 2020 håller LO kongress och kommer att byta ordförande efter Karl-Petter Thorwaldsson som varit ordförande sedan 2012. LAS-förhandlingarna lär bli ett hett debattämne på kongressen efter att sex fackförbund lämnat förhandlingarna. Och vem som blir ny ordförande blir avgörande för hur de fortsatta förhandlingarna kring LAS kommer att gestalta sig.

Den avsiktsförklaring som presenterats i dag är ett slags ”krockkudde” mot att den statliga utredningens förslag ska genomföras genom lag. LO och PTK får med sig arbetsgivarsidan på en markering att de ska lösa frågorna i förhandlingar, inte genom att staten lagstiftar.

– Parterna har olika syn på hur regelverket som styr arbetsmarknaden bör förändras men står gemensamt bakom principen att parterna ska ta ansvar för att komma överens om spelreglerna på arbetsmarknaden. Inte politikerna, säger LO:s ordförande Karl-Petter Thorwaldsson i ett pressmeddelande.

Men några konkreta besked ges. Man är bland annat överens om att allmän visstid ska ersättas, att kompetensutveckling under anställning ska stärkas, samt en bättre och tryggare a-kassa som parterna ska ta ansvaret för.

LÄS OCKSÅ: Förhandlingarna om arbetsrätten sliter på relationerna i LO

I den grundläggande frågan om vad gäller vid uppsägningar föreslås ”större flexibilitet för arbetsgivaren vid uppsägningar”, men uppsägningar ska fortsatt ”ske sakligt och rättssäkert”.

Vad det betyder ska visa sig i förhandlingarna som kommer att återupptas den 1 augusti 2020, om inte den interna oppositionen i LO dessförinnan driver igenom andra beslut på sommarens kongress.

Men under början av året ska tre arbetsgrupper med deltagande från LO, PTK och Svenskt Näringsliv arbeta fram maj 2020 och ta fram underlag på tre centrala områden:

  • En ska analysera hur det nya anställningsskyddsregelverket ska kunna se ut. Arbetsgruppen leds av Erland Olauson, tidigare avtalssekreterare och vice ordförande i LO.
  • En ska analysera hur ett nytt förstärkt omställningssystem vid uppsägningar ska kunna se ut. Arbetsgruppen leds av Cecilia Fahlberg, tidigare ordförande i TCO-förbundet Unionen.
  • En ska analysera hur förutsättningarna för en modell för att ersätta dagens offentligt finansierade arbetslöshetsförsäkring med en kollektivavtalad arbetslöshetsförsäkring. Arbetsgruppen leds av Anders Ferbe, tidigare ordförande i IF Metall.

Tre fackliga veteraner för alltså till uppgift att försöka hitta lösningar på centrala knäckfrågor, samtidigt som deras efterträdare förhandlar om löner.

Men det LO–sidan är alltså inte enig. I förra veckan hoppade Kommunal, Byggnads, Seko, Fastighets och Målarna av förhandlingarna. Sedan tidigare stod Pappers utanför. I måndags på LO-styrelsen blev det en öppen omröstning i frågan som slutade 8–6 till fördel för dem som fortsätta förhandla.

Formellt kan ett avtal om LAS och omställning vid arbetslöshet drivas igenom med ett majoritetsbeslut i LO:s styrelse även om alla förbund inte är med, så länge det är LO som är förhandlande part.

LÄS OCKSÅ: Striden i LO – här är fyra kandidater som kan ta över