Tilltron till ekonomin rasar – sämsta siffran sedan 2013

Text:

Bild: TT

Det ekonomiska stilleståndet som kommer av corona-krisen har fått både hushållen och tjänstesektorn i Sverige att misströsta rejält.

Konjunkturinstitutet månadsbarometer för mars, som presenteras idag, visar ett fall på drygt sex enheter till 92,4. Det är det lägsta värdet sedan i maj 2003.

Det är framför allt tjänstesektorn som tror att efterfrågan sjunker kraftigt under månaderna som kommer. Även hushållen misströstar om sin ekonomi, inte sedan i december 2012 har de varit så pessimistiska.

Regeringen har satt in historiska kraftåtgärder för att hålla företag på fötter och undvika konkurser och arbetslöshet. Så sent som igår presenterades ett nytt krispaket med sänkta arbetsgivaravgifter för upp till 30 anställda som är riktat mot småföretagare. De fastighetsägare som sänker hyror för butiker och restauranger ersätts med halva hyressänkningen av staten.

Detaljhandeln och tillverkningsindustrin tappar också i Konjunkturinstitutets prognos på grund av att branscherna förväntar sig en lägre efterfrågan de närmaste månaderna.  Den enda sektor som visar ungefär samma tilltro till ekonomin som vanligt är bygg- och anläggning. Där finns en svag nedgång på grund av risken för brist på arbetskraft.

På grund av coronakrisen utökar Konjunkturinstitutet sin undersökning med fler frågor till hushåll och företag inför aprilmätningen.

LÄS OCKSÅ: Frågor & svar: Det här vet vi om coronaviruset (covid-19)

***

FAKTA: Coronavirus eller covid-19?

Det finns ett stort antal virus som betecknas som coronavirus. Det som är aktuellt är det som upptäcktes i Kina i slutet av 2019, och vars namn är SARS-CoV-2. I allmänhet har vi de första månaderna talat om coronaviruset. Men sjukdomen som själva viruset ger upphov till har fått det officiella namnet covid-19, enligt beslut av världshälsoorganisationen WHO. Covid-19 står för coronavirus disease 2019.