Treskift räddning i gruvan

Text:

De 33 chilenska gruvarbetarnas öde har engagerat en hel värld. Instängda 700 meter under jord försöker de nu bygga upp ett samhälle i miniformat. Förutom de rent praktiska problemen med mat, toalettbestyr och annat handlar det också om att upprätthålla den psykiska hälsan. Det ryktas att det sänts ner antidepressiva läkemedel i det minimala hål som utgör männens enda kontakt med världen ovan. På väg är också experter från amerikanska rymdstyrelsen Nasa som har erfarenheter av astronauter som tvingas tillbringa långa perioder i avskildhet.

Men frågan är om inte lösningen på problemet snarare finns i Enköping. Mellan 1839 och 1924 verkade där läkaren Ernst Westerlund. Han gjorde sig känd långt utanför landets gränser för de goda resultat han uppnådde när han behandlade psykiska åkommor. En viktig del av ordinationen var kort och gott »hederligt arbete«. Grevinnan fick diska på stadshotellet och mannen med dödsångest fick snickra likkistor.

James Thompson, doktor i psykologi vid University College London, är inne på samma linje som Westerlund. Till BBC säger han att det bästa sättet att hjälpa de instängda att behålla sin mentala hälsa är att ge dem praktiska uppgifter och fasta rutiner.

– Det praktiska är också det psykologiska, konstaterar han.

Arbetet med att borra ett större hål ner till de instängda har nu börjat och det rapporteras att de kommer att »tvingas« arbeta dygnet runt med att forsla bort borrester som trillar ned i hålrummet som blivit deras hem. Treskift. Åtta timmars arbete, åtta timmars vila, åtta timmars fritid. Räddningen är nära.