Vildsvinen: Från utrotade i Sverige – till 700 miljoner i kostnader

Text:

Bild: TT

Synen av en åker där vildsvinen dragit fram har beskrivits som om en kraftigt berusad person skulle ha satt sig i traktorn och försöka att plöja. I dag beräknas det finnas 200 000 till 300 000 vildsvin i landet. Svenska vildsvinsstammen har ökat kraftigt, även om ökningstakten sägs ha avtagit något under senare år.

2017 inträffade 6 000 trafikolyckor med vildsvin inblandade. Skadorna i trafiken och på jordbruket har uppskattats till närmare 700 miljoner kronor.

I dag lyftes frågan rent av upp på partiledarnivå när KD-ledaren Ebba Busch Thor besökte Mats Collberg på mälarön Adelsö som kunde vittna om vildsvinens härjningar på hans marker.

Vildsvinsskador toppar ytterst sällan som främsta nyhet på Rapport eller Ekot, men förra riksdagsåret togs frågan om vildsvinen upp i hela 22 riksdagsmotioner.

Läs också: Grispest höjer köttpriset i Kina – väcker oro

Och visst görs det saker för att reducera vildsvinstammen, enligt Svenska Jägarförbundet var avskjutningen av vildsvin 114 831 djur jaktåret 2017/2018, vilket är den högsta siffra som noterats. Men krympte till 43 669 skjutna djur året efter.

I början av 1700-talet ansågs vildsvinen helt utrotade i landet. Dagens vildsvinstammar har uppstått från förrymda vildsvin från hägn i Stockholm/Södermanland och Skåne. Riksdagen beslutade 1981 att de då relativt fåtaliga vildsvinen i landet (75–110 djur) skulle utrotas med undantag av en mindre population om 50–100 individer vid Tullgarn i Stockholms län som skulle behållas för forskningsändamål. Men problemen med vildsvin finns i dag i stora delar av Götaland och Svealand.

Nyligen presenterade Livsmedelverket resultatet av ett regeringsuppdrag som ska underlätta att avliva fler djur liksom att sälja vidare vildsvinskött. Livsmedelsverket föreslår bidrag på 30 miljoner till vildsvinsjägare vilket de hoppas kan leda till runt 50 000 fler fällda vildsvin per år.
De föreslår också att jägare i viss mån ska slippa att gå omvägen via vilthanteringsanläggning och få sälja kött från fem vuxna vildsvin eller sju ungar på ett år.

[caption id="attachment_584278" align="alignnone" width="609"] Platserna i rött där vildsvinen härjar som allra mest.[/caption]

Läs också: Det mesta tyder på att vi kommer äta mer vildsvinskött 

Verket föreslår också statliga subventioner både för trikin- och cesiumprovtagning av vildsvinen liksom en premie på 500 kronor per vildsvin som lämnas in till en vilthanteringsanläggning.
Men även med sådana bidrag skulle det bli en samhällsvinst på 400 miljoner, menar Livsmedelsverket. Kostnaderna som vildsvinen orsakar i viltolyckor i trafiken och skador för jordbrukare ligger på drygt 633 miljoner årligen.

Problemen med vildsvin finns i stora delar av Centraleuropa och Nordamerika. I USA räknar man att skadorna på lantbruket motsvarar 1,5 miljarder dollar och trafikolyckorna motsvarande 36 miljoner dollar.

I Kanada är utbredningen av vildsvinsstammen ett allt större problem. Ryan Brook, forskare på University of Saskatchewan beräknar att det i dag finns fler vildsvin i den kanadensiska provinsen än mänskliga invånare (1,7 miljoner människor bor i provinsen).

I Saskatchewan jobbar man nu med speciella jägarteam som kartlägger och avlivar vildsvin.

– Men det borde inletts redan för minst tio år sedan, säger Ryan Brook till tidningen Macleans.

Vildsvinens utbredning anses också ha bidragit till spridandet av svinpest. Danmark har till exempel satt upp stängsel vid gränsen för att förhindra vildsvin att ta sig in från Tyskland.

Läs också: Hakelius: Svinhugg går igen