Anders Billing, Josefin Olevik Och Elsa Westerstad