Bilderna: Bagdad – fyra år senare

Text:

Bild: Martin von Krogh/wpn