”Bit ihop och tänk på annat”

Läsarens mamma är mer upptagen med sig själv än att lyssna på sin son. David Eberhard svarar på dilemmat. Bör han säga upp kontakten med sin mamma?

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Min mamma pratar bara om sig själv och har alltid gjort. Ibland frågar hon om mitt liv, men lyssnar inte på svaret och avbryter genast. Jag har påpekat detta men det hjälper inte. Finns något alternativ till att bryta kontakten?
/Richard, 48

David Eberhard svarar:

Paradoxalt nog tycks det vanligare att barn till föräldrar som har haft en fri uppfostran är mer kritiska till sina föräldrar, än barn från kulturer där föräldrarna är mer auktoritära. I Sydeuropa och Mellanöstern gör även vuxna oftast som mamma vill och man hyllar henne oavsett hur hon beter sig.  Här, där barnets vilja som regel tillmäts större vikt, uppkommer däremot ofta en ifrågasättande syn på föräldrarna. Tillåt mig spekulera lite i varför.

Den sydländske mannens idolisering och vördnad – ibland gränsande till fruktan – för mamman är psykologiskt intressant. Det ska mycket till innan italienaren bryter kontakten med modern för att hon är egocentrisk och bara pratar om sig själv. Någonting i den mer auktoritära uppfostran de fått gör tanken tabubelagd. Vi svenskar lär oss å andra sidan tidigt att föräldrarnas ord är förhandlingsbara och vi socialiseras in i att mamma har de fel hon faktisk har. Detta gör det sannolikt att det psykologiska steget till att mamma med åren ska gå en på nerverna blir mycket kortare, än om man vant sig vid att hon är en halvgudinna som inte får ifrågasättas.

Den vuxne som vill ha en bra relation med föräldrarna kan antingen låta dem behålla idolstatusen eller acceptera att de är egna individer med fel och brister och i stället fokusera på förtjänsterna, ungefär som man gör med sina vänner. Om man ändå anser att relationen mellan föräldrar och barn inte är jämförbar med andra vänskapsrelationer så är det bästa att lyda Bibelns ord och hedra sin fader och sin moder, oavsett om de förtjänar det eller inte. Det blir då bli mycket lättare att bara låta henne prata. Bit ihop. Nicka snällt, le och tänk på annat. Du kommer ändå inte kunna förändra henne.

David Eberhard är psykiater och författare till boken "I trygghetsnarkomanernas land". Varje vecka ger han livsråd till Fokus läsare.

Har du en fråga till Doktor David? Mejla till: [email protected]

Text:

Toppbild: Unsplash