”Är utbränd samma sak som att vara utmattad?”

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Termen utbränd hör jag allt oftare utan att riktigt begripa den, hur skiljer den sig från utmattning?

David Eberhard svarar:

Under 1800-talet beskrevs termen neurasteni som ett tillstånd som drabbade personer med stillasittande arbeten, och som inte klarade prestationskraven de ställdes inför, vilket resulterade i extrem trötthet, yrsel och svimningsattacker. Tillståndet ansågs bero på en överansträngning av det centrala nervsystemet och förklarades med den tilltagande urbaniseringen och dess krav på prestation. 

Sigmund Freud trodde att neurasteni berodde på avbrutet samlag. Han såg det som en oförlöst sexuell frustration. Märkligt nog försvann tillståndet över tid och mot slutet av 1900-talet var det i stort sett ingen som fick diagnosen längre. 

Parallellt har termen utbrändhet beskrivits sedan början av 1900-talet. Det avsåg initialt ett tillstånd där framförallt personer som arbetat med emotionellt krävande arbeten, som till exempel militärer eller utryckningspersonal kunde drabbas av en extrem trötthet och efterföljande distansering till det de arbetade med. Ofta med ett påtagligt cyniskt förhållningssätt till sitt jobb och en allmän negativism. Termen utbrändhet har efter det kommit att användas i vidare sammanhang och är i dag närmast synonym med det som kallas för utmattningssyndrom. 

Utmattningssyndrom kännetecknas enligt psykiatriska klassifikation av kronisk trötthet, sömnstörning, irritabilitet, koncentrations- och minnesproblem samt oförmåga att hantera tidspress. Ofta har den drabbade också oklara smärttillstånd och magproblem. Orsaken anses vara kronisk stress över tid. Dock är det långt ifrån alla som drabbas som har en objektiv arbetsbelastning som i sig, isolerad, kan förklara uppkomsten av syndromet. 

***

Text:

Toppbild: TT