”Jag är alltid sen, kan det bero på någonting i min hjärnas struktur?”

Doktor David svarar på vad det kan bero på om man alltid är sen.

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Jag är en vuxen kvinna, som alltför ofta, väldigt ofta, hör mig själv säga "shit, nu måste jag gå". Jag är alltid sen. Jag tror att jag jobbar på det, eller så skiter jag i det, men människor i min omgivning blir ofta irriterade. Är det något du skulle sätta diagnos på? Kan det vara strukturer i hjärnan?"

David Eberhard svarar:

Alla psykiatriska diagnoser är så kallade symptomdiagnoser. Det innebär att man inte tar ställning till orsaken till ett symptom. Det är naturligtvis i viss mån otillfredställande. Det hade varit mycket bättre om det fanns ett test i form av någon slags blodprov, hjärnröntgen eller särskilda psykologiska tester som kunde säkerställa en diagnos. Nu existerar inga sådana säkra tester varför man är tvungen att i stället värdera symptom, tidsförlopp och andra saker som leder till en funktionsnedsättning.  

Att inte hinna med sin vardag och att skjuta upp saker man ska göra kan bero på en mängd olika saker. Vissa kommer inte iväg eftersom de har för mycket att göra. Andra för att de glömmer bort vad de håller på med. Ytterligare andra för att de inte bryr sig särskilt mycket om huruvida de är sena eller inte.  

Utöver det kan det bero på allvarliga sjukdomstillstånd som till exempel tvångssyndrom då man måste kontrollera allting så noga att det helt enkelt gör att man kanske inte alls kommer iväg. Det är med andra ord omöjligt att svara på varför just du kommer för sent till allting. En ytterligare vanlig orsak till att man inte kan komma i tid är att man har en dålig tidsuppfattning. Det kan stundtals vara kopplat till ett neuropsykiatriskt funktionshinder som till exempel ADHD. Men neuropsykiatriska funktionshinder är också symptomdiagnoser. I det fallet ställer man diagnos på olika egenskaper som vi alla bär på mer eller mindre. För att man ska uppfylla kriterier för ett sådant tillstånd måste dock dessa egenskaper leda till en så påtaglig funktionsnedsättning, från barndomen och framåt, att det är relevant att ställa en diagnos. Om enda problemet är att du alltid kommer försent räcker det inte för en diagnos. Men visst kan din notoriska sena ankomst bero på någonting i din hjärnas struktur. Precis som nästan allting annat också gör det. 

***

Text:

Toppbild: Unsplash