”Kan jag bli diagnosbefriad från adhd?”

Läsaren känner inte längre igen sig i symptombeskrivningen. Bör han kontakta läkare och få diagnosen avskriven? Doktor David svarar.

Text:

Toppbild: Unsplash

Toppbild: Unsplash

Jag fick en adhd-diagnos i tidiga tonåren. Nu när jag är äldre känner jag inte igen mig i symptombeskrivningen. Ska jag kontakta min läkare och få diagnosen avskriven?

David Eberhard svarar:

Vid det som i dag går under benämningen adhd är impulsivitet och hyperaktivitet inte särskilt framträdande hos vuxna. Studier på förloppet över tid talar för att endast i hälften av fallen är de kvarvarande svårigheterna i vuxen ålder så uttalade att de fortsatt uppfyller kriterier för diagnos.

Det som ofta kvarstår är problem med uppmärksamhet. Det gör att bilden hos en vuxen person med mycket tydlig bild av adhd som barn ofta blir diffusare. Delvis beror det på den omgivande kulturen. Det är socialt mer acceptabelt att vara överaktiv och impulsiv som barn. Att busa och vara impulsiv som barn behöver inte fullkomligt straffa ut en. På ett vanligt jobb blir det emellertid närmast omöjligt. De som då inte kan kanalisera sin överskottsenergi och tygla sina impulser alls kommer, om det inre behovet kvarstår, sannolikt att i stället drabbas av en inre frustration vilken lätt kan tolkas som ångest och depression. Men det är då en ångest som förmodligen bättre behandlas med adhd-medicin, än med traditionella antidepressiva läkemedel.

Hur ser det ut för dig? Har du några kvarstående symptom som du nu inte självklart kopplar till adhd? Är du symptomfri på grund av att det inte förekommer några krav på fokus eller behov av att tygla dina impulser i ditt nuvarande liv? Eller är du helt symptomfri i en krävande miljö trots att du inte heller kan ta ut dig fysiskt eller få andra utlopp för symptom på överaktivitet? I de två första fallen skulle jag inte rekommendera att du försöker bli av med diagnosen, men är du helt symptomfri och kanske inte ens kände igen dig i symptomen redan som barn så kanske det vore bra att få den reviderad. Åtminstone om det finns någonting i ditt nuvarande liv som leder till att diagnosen adhd ställer till bekymmer för dig.

***

Text:

Toppbild: Unsplash