”Provocera dem inte i onödan”

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

Min kille jobbar inom psykiatrin och jag är orolig för honom. Ibland hör man om våldsamma patienter och han har själv berättat att det är ont om fast personal och liknande. Är vården i Sverige en trygg arbetsplats för personalen?

Som 19-åring arbetade jag som mentalskötare på S:t Görans psykakut helt utan utbildning. Under läkarstudierna arbetade jag extra som vårdpersonal och sedan jag blev legitimerad har jag arbetat inom psykiatrin i över 35 år nu. Mest på psykakuten och likartade platser med mycket sjuka patienter som ofta är upprörda och har tappat verklighetsuppfattningen. Trots det har jag endast en gång blivit utsatt för någon form av våldshandling.  

Under ett jourpass gick jag i korridoren på en vårdavdelning. Mot mig kom en kvinna jag aldrig hade sett tidigare och när vi möttes gav hon mig en örfil och gick vidare. Den typen av händelser kan man inte skydda sig emot. Det hade naturligtvis inget med min person att göra eftersom kvinnan inte heller visste vem jag var. Händelsen hade lika gärna kunnat ske på vilken trottoar som helst. 

Kontentan med denna berättelse är att psykiatrin för de flesta inte är en otrygg plats. Det finns patientgrupper som är mer våldsbenägna än genomsnittet, men om man inte provocerar dem i onödan och lär sig grundläggande säkerhetsåtgärder och hur man handskas med uppjagade personer, kommer man sannolikt inte att drabbas allvarligt.  

Självklart ökar risken för att bli utsatt om man inte vet hur man ska hantera agiterade eller rädda personer. Att det är ont om fast personal är inte bra. Det är viktigt att även extrapersonal får utbildning i att hantera situationer som kan uppstå. Annars kan det med lite otur gå illa. Jag har haft medarbetare som var så rädda för patienterna att de bara därför triggade igång en våldsam stämning. Andra har inte förstått att de ska backa eller formulerat sig onödigt provocerande. Det kan leda till att patienten blir aggressiv, vilket gör att den osäkra eller utmanande personen kan hamna i situationer som leder till onödigt våld.  

Med största sannolikhet kommer det dock bara att drabba den som beter sig illa och alltså förhoppningsvis inte påverka din kille.

David Eberhard är psykiater och författare till boken ”I trygghetsnarkomanernas land”. Varje vecka ger han livsråd till Fokus läsare.

Har du en fråga till Doktor David? Mejla till: [email protected]

***

Text:

Toppbild: TT