Så här mycket kan du lita på personlighetstester

Text:

Toppbild: TT

Toppbild: TT

När jag sökte jobb nyligen fick jag göra ett test. Det visade att jag är en ”grön” person; stabil, lugn, omtänksam och pålitlig. Hur vetenskapligt pålitliga är egentligen personlighetstester som dessa?

David Eberhard svarar:

Den så kallade DISC-analysen, där människor åsätts olika färg beroende på personlighetstyp, har blivit mycket i ropet de senaste åren, inte minst då flera föreläsare har turnerat med underhållande föredrag som utgår från modellen. Eftersom alla kan känna igen sig i några av de olika egenskaper som färgerna representerar ”känns” modellerna ofta intuitivt bra. Dock finns det ingen vetenskap som stödjer att man delar in människor i olika kluster av de egenskaper som beskrivs i DISC-modellen. Fast den kan ändå ligga till grund för en kul övning som kan ge underlag för vidare diskussioner inom till exempel ett arbetslag.  

Om det hade stannat därvid, hade det inte varit särskilt allvarligt att vetenskapen bakom metoden är allt annat än övertygande. Men när många HR-avdelningar och rekryteringskonsulter till stor del bygger sina urvalskriterier på metoden – och fakturerar enorma summor för att tillämpa den – blir det problematiskt. 

Detsamma kan sägas om MBTI (Myers-Briggs Type Indicator). Här är indelningen lite annorlunda än i DISC, men båda testerna bygger på egenskaper som inte nödvändigtvis representerar de mest framträdande eller viktigaste hos en människa. Dessutom är de behäftade med ett annat problem; möjligen mäter de till viss del hur människor vill agera i olika situationer, men de kan inte förutse hur en person faktiskt kommer att bete sig i verkliga livet.  

Vad som däremot har vetenskapligt stöd kring hur vår personlighetsstruktur ser ut är den så kallade femfaktormodellen. Det finns ett test (Understanding Personal Potential, UPP) som bygger på denna teori och som dessutom har en del inbyggda frågor som ska minimera risken för att den som gör testet skönmålar sina egna förmågor. UPP är förmodligen så evidensbaserat som ett frågebaserat personlighetstest kan bli.

David Eberhard är psykiater och bland annat författare till boken ”I trygghetsnarkomanernas land”. Varannan vecka ger han livsråd till Fokus läsare.

Har du en fråga till Doktor David? Mejla till: redaktion@fokus.se

***

Text:

Toppbild: TT