Maktskifte hos börsjätten

Text:

Bild: TT

Det mullrar på Storgatan i Stockholm. Här finns investmentbolaget Industrivärden – hjärtat i den andra stora industrigruppen i Sverige vid sidan av Wallenbergsfären.

I jugendhuset på nummer 10 sitter en handfull män som kontrollerar bolag som Volvo, Skanska, Ica, SCA, Sandvik, SSAB, Ericsson och Handelsbanken.

Handelsbankssfären, som gruppen kallas, upplever just sin värsta kris på länge. På ytan handlar det om avslöjandet före jul om gruppens flitiga användande av sina egna privatflygplan. Men bakom finns en större konflikt mellan sfären och ett antal av Sveriges största aktie- och pensionsfonder, där flyghistorien är den sista droppen.

Konflikten kulminerar när sfärens bolag nu går in i slutförberedelserna för årets stämmor. Industrivärden har visserligen dominerande ägarställning i »sina« bolag, men är beroende av de övriga storägarnas stöd. En öppen konflikt kan förlama sfären och skaka hela näringslivet i grunden.

SCA, som stått i centrum för flyganklagelserna, har sjösatt en utredning av flygaffärerna. Granskaren är dock Peter Clemedtson som är ordförande i den firma, PWC, som SCA självt använder. Beslutet har fått flera övriga ägare i bolaget att reagera. De anser att Clemedtson är allt annat än oberoende, då han ju bland annat ska granska just PWC:s tidigare revision.

– Jag vet inte om det finns något olämpligt i flygresorna, det är möjligt att det har skett helt enligt lagar och policies. Och det är bra att bolaget utreder det. Men jag vill att det görs ordentligt av en extern och oberoende part. Och om det inte sker finns ju risken att bolagsstämman beslutar att tillsätta en särskild granskningsman och det tror jag inte gagnar någon, säger Mats Andersson, vd för Fjärde AP-fonden.

En särskild granskningsman är ett av vapnen i aktiebolagslagens minoritetsskydd och en ovanlig och långtgående åtgärd. Även Aktiespararnas vd Carl Rosén lanserade i veckan möjligheten om en särskild granskningsman, om inte SCA bytt ut advokaten före januaris slut.

Flera andra ägare har varit kritiska till valet av Clemedtson.

– Vi skulle också gärna se någon annan granskare än den som SCA har utsett. Inte minst av principiella skäl. Man ska inte granska sitt eget företag, säger Ossian Ekdahl, chef för ägarstyrning på Första AP-fonden.

Om det skulle gå så långt som till en särskild granskningsman vore det en misstroendeförklaring mot SCA och hela Handelsbanksfären. Det påminner om den granskning som advokaten Otto Rydbeck gjorde i Skandia, och som bidrog till den skandalens magnitud.

Flygaffären började den 14 november med en oskyldig artikel om Bromma flygplats i Svenska Dagbladet. I texten kunde man läsa att SCA och Sandvik, ihop med sin huvudägare Industrivärden, ägde flygbolaget Bromma Business Jet med flera exklusiva privatjetplan.

SCA förkunnade att det handlade om en »begränsad del av koncernledningens resande i tjänsten«.

– Det är väl självklart att det inte används för privatresande, sa Sverker Martin-Löf, ordförande i både SCA och Industrivärden och sfärens starke man.

En dryg vecka senare berättade SvD att SCA:s resande med privatflyget knappast var »begränsat«. Enligt tidningen använde SCA:s vd Jan Johansson »i stor utsträckning bolagets egna flygplan vid affärsresor«. Ofta ensam eller med någon enstaka annan person, och då med det största planet, en Falcon 900EX.  Ytterligare två dagar senare avslöjade SvD att Jan Johanssons fru brukade följa med sin make på planet. Till Nice över en helg oktober 2011, till Verona fram och tillbaka påskhelgen 2012 samt till Dubai – också det över en helg. SCA svarade genom att hänvisa till sin policy och »sedvanlig« revision, och sedan på sin egen sajt att resorna skett »i tjänsten«.

Granskningen fortsatte. Den 8 december avslöjades att topparna i SCA och Industrivärden godkände varandras flygresor. Den 9 december att tidigare Folksamchefen Anders Sundström flugit med SCA:s flyg över tio gånger, men betalat för sig bara en gång. Den 15 december att transporter till bolagets jakter skett med bolagets privatjet.

Den 16 december försökte SCA och Industrivärden få stopp på drevet. Man meddelade att man antagit en ny flygpolicy som förbjöd anhöriga på resorna och att planen inte fick användas för representation. Sverker Martin-Löf meddelade själv att han skulle lämna ordförandeposten i alla börsbolag, men först 2016. SCA tillsatte också ovan nämnda utredning. Men när det framkom att granskaren var ordförande i firman som tjänat miljardbelopp på att revidera SCA, då kokade det över hos flera av de övriga ägarna.

Relationen mellan dem och Industrivärdenfolket var redan ansträngd. Våren 2014 hade det varit flera uppträden inför öppen ridå på årsstämmorna. I både Volvo och SCA röstade en stor grupp aktie- och pensionsfonder emot det Industrivärdenstödda förslaget att höja styrelsearvodet.

Vid Handelsbankens stämma gällde bråket en annan fråga. För att slippa uppfylla EU:s krav på ett maxantal styrelseuppdrag för ledamöter i bankstyrelser hade Handelsbanken köpt aktier i SCA och Industrivärden av närstående pensionsstiftelser. Genom manövern rundades kraven. Men det innebar att bankens alla aktieägare fick ställa upp med sina pengar för att rädda styrelsemedlemmarna. Köpen kritiserades från talarstolen av representanter för bland annat AP-fonder, AMF och Skandia.

– Behåll markkänslan och respektera minoritetsägarna, sa Skandias aktiechef Caroline af Ugglas.

Efter sommaren gick relationerna från usla till direkt katastrofala. Då kallades flera av institutionerna till möte hos Industrivärden på Storgatan.

Enligt uppgift var budskapen från Industrivärden med vd Anders Nyrén i spetsen två: sfären skulle fortsätta att driva igenom ökade styrelsearvoden, och då främst i bolag där de inte lyckats i förra vändan.

Den andra gällde frågan om andelen kvinnor i gruppens styrelser. Sfären har i dag inte fler än två kvinnor i någon av sina bolagsstyrelser, i Sandvik och Industrivärden bara en. Könsfördelningen är en viktig fråga för flera av pensionsfonderna. Inte minst efter att Kollegiet för bolagsstyrning, organet som sköter den så kallade »Koden«, nyligen skärpt skrivningarna om börsstyrelsernas könsbalans. Beskedet från Storgatan ska nu ha varit att man inte skulle förvänta sig någon större förändring där heller.

Det var alltså i detta samtalsklimat som avslöjandena om flygresorna landade. Det var inte konstigt att ägarna reagerade.

Frågan är nu om Industrivärden tänker om vad gäller fortsatta höjningar av styrelsearvoden och kvinnor i styrelserna. Affären verkar redan ha fått konsekvenser internt i sfären. I veckan avgick den person som många trodde var Industrivärdens kronprins, vice vd:n Pär Östberg. Enligt uppgift till SvD delvis beroende på flygaffären och dess efterspel, något som förnekades av Anders Nyrén i en intervju med DI i veckan.

En annan fråga är förstås om sfären ändrar sig och ger utredningsuppdraget till någon annan än PWC-ordföranden eller om det går hela vägen till en särskild granskningsman. I intervjun med DI förkunnade Anders Nyrén att de inte kunde ändra sig »bara för att det pågår ett drev«.

För en särskild granskningsman krävs 10 procent av aktierna på stämman i SCA. Den grupp som protesterade mot arvodeshöjningen i fjol har idag tillsammans 7 procent av aktierna, vilket sannolikt skulle innebära över 10 procent vid en stämma.

Fakta | Styr sig själv

Industrivärden kontrollerar

10,3% av Handelsbanken (som direkt och indirekt kontrollerar 23,3 procent av Industrivärden)

29,4% av SCA (som direkt och indirekt -kontrollerar 16,1 procent av -Industrivärden)

24,4% av Skanska

12,1% av Sandvik

21,2% av Volvo

15,2% av Ericsson

10,5% av Ica

17,7% av SSAB

Ägarinflytandet anges i procent av aktiernas röstmakt.