Bonnesen frias från anklagelserna om grovt svindleri

Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen frias helt av Stockholms tingsrätt.

Text: TT

Bild: TT

– Det är en jättestor framgång för Birgitte Bonnesen att tingsrätten har friat henne på bägge punkterna. Hon är jättelättad, säger hennes advokat Per E Samuelsson till TT.

Hon stod åtalad misstänkt för grovt svindleri alternativt grov marknadsmanipulation samt röjande av insiderinformation.

Åklagaren hade yrkat på minst två års fängelse vid en fällande dom för grovt svindleri och ”omkring ett år” om domen skulle gälla grov marknadsmanipulation.

Birgitte Bonnesen har hela tiden nekat till samtliga anklagelser.

Svindleribrottet är en form av bedrägeri mot allmänheten. För straffansvar räcker det inte att någon lämnar oriktiga uppgifter eller utelämnar central information, utan det krävs en vilseledande uppgift för att påverka mottagaren i en viss riktning, skriver rätten i domskälen.

”Domstolen har gått igenom samtliga uttalanden och har kommit fram till att det som har sagts har legat inom det tillåtnas gräns, antingen för att uttalandena i strikt mening har varit korrekta, eller för att de har saknat den konkretion som krävs”, skriver rättens ordförande chefsrådmannen Malou Lindblom i en kommentar.

Inte heller på punkten om röjande av insiderinformation duger åklagarnas bevisning. Det hon misstänktes för var spridande av information till styrelse och storägare i banken om det kommande tv-programmet från Uppdrag Granskning där omfattande penningtvätt avslöjades. Denna information var då inte offentliggjord.

”Vd:n har dock endast lämnat allmänna upplysningar om det hon trodde skulle vara programinnehållet. Enligt tingsrätten har det som sades på ägarmötet varit alltför oprecist för att kvalificera sig som insiderinformation”, skriver rätten.

Det här handlar Bonnesen-målet om

Den 4 oktober 2022 inleddes rättegången mot Swedbanks tidigare vd Birgitte Bonnesen. Hon åtalades misstänkt för grovt svindleri alternativt grov marknadsmanipulation. Maxstraff för grovt svindleri är sex års fängelse.

Det var i februari 2019 som SVT:s ”Uppdrag granskning” avslöjade omfattande misstänkt penningtvätt i bankens estniska verksamhet.

Birgitte Bonnesen åtalades även för röjande av insiderinformation, då hon informerade bankens största ägare om ”Uppdrag gransknings” program innan det sändes.

Efter avslöjandet fick Birgitte Bonnesen sparken och efterträddes av Jens Henriksson. Styrelsens ordförande Lars Idermark lämnade sin post och efterträddes i juni 2019 av förre statsministern Göran Persson.

I mars 2020 gav Finansinspektionen banken en rekordböter på 4 miljarder kronor. Myndigheten slog fast att Swedbank systematiskt och under lång tid brustit i sitt arbete mot vad som verkar ha varit omfattande penningtvätt med hjälp av konton i banken.

Källor: SVT, TT och Swedbank

***