Den andre bankmannen

Text: Gunnar Lindstedt

Bild: Bertil Ericson/ TT

I dag presenterar Swedbank sin rapport för tredje kvartalet. Analytikerna har väntat sig fortsatt fina siffror. Banken har gått som tåget de senaste åren med nya rekordresultat gång på gång. Fjolåret innebar rekord för de svenska bankerna på börsen. Swedbank, som har gått bäst sedan botten nåddes hösten 2009 efter krisåren, har haft en kursuppgång på över 150 procent.

Bankens vd och koncernchef Michael Wolf kan presentera kvartalssiffrorna med stor tillförsikt. Härom veckan utsågs han till den 13:e »bäst presterande« bolags-vd:n i världen av den amerikanska tidskriften Harvard Business Review.

Bredvid Michael Wolf på tisdagens presskonferens i nya huvudkontoret i Sundbyberg norr om Stockholm finns dock en annan man med allt större betydelse i banken. Det är Göran Bronner, koncernfinanschefen. Normalt är det ett uppdrag avgränsat till rent finansiella frågor. Men enligt flera uppgifter till Fokus är det Bronner som står för det mesta av det operativa ledarskapet i banken i dag.

Sedan en längre tid är ledningen i Swedbank uppdelad i två grupperingar mellan Wolf och Bronner. Michael Wolf är bankens ansikte utåt, han uppträder ofta i officiella sammanhang och har också sett till att banken förknippas med ett samhällsengagemang.

– Vi driver frågor som ungas väg in på arbetsmarknaden för att vi vet att banken aldrig kan bli starkare än det samhälle som vi verkar i, sa han till Resumé i fjol.

Michael Wolf syns ofta i Stockholms kändisvimmel och är ständigt på resande fot. Senast härom veckan deltog han på valutafonden IMF:s möte i Washington.

Göran Bronner verkar mer i det tysta. Han var en av de första rekryteringarna Michael Wolf gjorde efter att han tog över vd-posten våren 2009. De båda känner varandra från SEB där de jobbade tillsammans i skarven mellan åttio- och nittiotal. Duon är nästan lika gamla, Bronner är född 1962 och Wolf året därpå.

Michel Wolf gick vidare och gjorde karriär på Skandia och Intrum Justitia, där han gjorde sin debut som börs-vd 2006. Göran Bronner har hållit sig mer under radarn. Han var kvar på SEB i sexton år. När han började på Swedbank kom han närmast från fondbolaget Tanglin som han var med och grundade. Första uppdraget blev att som riskchef ta hand om alla usla krediter som banken hade i Baltikum. Efter bara några veckor var han med och presenterade en förlust på 3 miljarder kronor. Sedan dess har förbättringen gått snabbt. Swedbank har successivt sänkt sin riskprofil och har nu Sverige och Baltikum som hemmamarknader, medan Ukraina och Ryssland har övergetts.

Hösten 2011 avancerade Göran Bronner till jobbet som finanschef. Därefter har hans inflytande ökat stadigt. När en ny kommunikationschef utsågs vid årsskiftet flyttades ansvaret så att den nya, Cecilia Hernqvist, rapporterar till Bronner och inte som tidigare, till vd:n Wolf.

Enligt Fokus uppgifter är det en tidsfråga innan Göran Bronner också tar över jobbet som koncernchef i Swedbank. Styrelseordföranden Anders Sundström ska redan ha etablerat en förtrolig relation med Bronner. Detta medan relationen mellan Sundström och Michael Wolf är omvittnat frostig. Själva har de alltid dementerat att det finns några konflikter dem emellan.

Och det är Anders Sundström, med huvudägaren Folksam i ryggen, som har sista ordet i Swedbank. Det var under Sundström som Folksamchef som det folkrörelseägda försäkringsbolaget hösten 2008 fattade det kontroversiella beslutet att stötta det då krisande Swedbank. Folksam deltog i en avgörande nyemission samma år och lånade dessutom ut flera miljarder till bankens största ägare, de allmännyttiga Sparbanksstiftelserna så att de också kunde delta i emissionen.

I början av 2009 förvärrades dock krisen och Swedbankaktien sjönk under den nivå som krävdes för att Folksam skulle få godtagbar pant från stiftelserna. Därför löste Folksam in panten vilket ruinerade Sparbanksstiftelserna men gjorde Folksam till storägare i Swedbank. Aktiekursen var då lite över 20 kronor – jämfört med dagens börskurs mellan 170 och 180 kronor.

Anders Sundström tog en stor risk med Folksamspararnas pengar och ägarandelen blev större än vad som medgavs i Folksams placeringsreglemente. Men överträdelsen har förlåtits – Folksam tjänade åtminstone 5 miljarder kronor på affären. Sedan dessa har Folksam minskat sin andel något och äger i dag 9,2 procent i banken, vilket dock räcker för makten.

En av tvistefrågorna mellan Sundström och Wolf lär gälla just historieskrivningen efter krisen. Vem var det egentligen som räddade Swedbank? Är det Michael Wolf, med sin arbetsinsats, eller Anders Sundström, med sitt ägarinhopp, som ska få äran? Att Wolf nu rankas som en av de främsta företagsledarna i världen torde gnaga på Sundströms självbild.

Kulturskillnaderna dem emellan är också uppenbara. Anders Sundström är norrlänningen som är fostrad i arbetarrörelsen. Michael Wolf är raka motsatsen, Saltjsöbadenbo och finanskille rakt igenom – trots de senaste årens politiska engagemang.

Utöver det finns mer handfasta motiv bakom konflikten. På bara några år har Anders Sundström fått ordförandeposten i tre stora svenska bolagsgrupper: förutom Swedbank också KF och Folksam Liv. Alla med grunden mer eller mindre i folkrörelser. Enligt Fokus uppgifter har Sundström stora ambitioner på samordning. Men så länge Wolf är kvar på banken ska han ha svårt att sätta planerna i verket.

Och om Anders Sundström och hans styrelse till slut beslutar sig för ett byte på posten finns alltså en kronpris redo att ta över.

 

Fakta | Hektiska veckor

Är svenskarna kvar i Europatoppen?

21/10: Delårsrapport Swedbank

22/10: Delårsrapport Nordea, Handelsbanken

23/10: Delårsrapport SEB

26/10: Publicering av EU:s stresstest

4/11: Införande av bankunionen