Den röda finansbaronen

Text:

Bild: Pär Olsson/Scanpix

En vecka efter valet 1998. Statsminister Göran Persson skulle presentera sin nya regering. Anders Sundström, politiskt stjärnskott från Norrbotten och en gång Sveriges yngsta kommunalråd, hoppades på befordran. Sedan 1994 hade han varit arbetsmarknads- och näringsminister. Ett tufft jobb i krisens Sverige. »Minister misslyckad«, som dåvarande oppositionsledaren Carl Bildt kallade honom.

Nu drömde Sundström om att få betalt för allt slit. Han ville bli chef för det nybildade supernäringsdepartement som bildats när flera ministerier lagts samman. I stället kom dråpslaget. Persson utsåg honom till socialminister. Och etter värre, näringsminister blev hans gamla fiende från Norrbotten – Björn Rosengren.

Anders Sundström höll i 20 dagar innan han avgick och blev chef för en sparbank i Piteå.

Våren 2013 är det dags för Sundströms revansch. Under de kommande veckorna når den en gång utmobbade ministern toppen av ett annat s-märkt maktimperium.

Då utses Anders Sundström till ny styrelseordförande i både detaljhandelsjätten Kooperativa Förbundet och storbanken Swedbank. Sundström är sedan åtta år vd för försäkringsbolaget Folksam, där han förr eller senare också spås bli ordförande.

I praktiken blir Sundström nu hövding för ett bolagsimperium med uppemot 100 miljarder i omsättning.

KF är ett av de tre blocken i svensk detaljhandel. KF-gruppen är det största i den lösliga grupp miljardföretag som kontrolleras av den svenska arbetarrörelsen. Till denna grupp räknas också HSB, Riksbyggen, OKQ8, Fonus, Folksam, KF samt – i viss mån – Swedbank.

Det är en bolagsgrupp som på pappret styrs av de miljoner som är kunder. Men där makten i realiteten ligger hos arbetarrörelsen, där ett antal ytterst skickliga maktspelare manövrerar för att hålla sig i toppen. En grupp där Anders Sundström har visat sig vara den allra skickligaste.

Sundströms återkomst till toppen av arbetarrörelsens bolagsimperium har gett effekt även i det parti som en gång vände honom ryggen. Som Fokus berättade i ett reportage i fjol var det i praktiken klart att Anders Sundström skulle efterträda Håkan Juholt som partiledare efter avgången.

Samma helg i januari som Juholt i köpcentret i Oskarshamn, intill sin älskade Domusbutik, förkunnade sin avgång bearbetade partiarbetarna Sundström. Han var förstanamnet. Nämnandet av Sundström skulle till och med ha hjälpt Juholt på traven i beslutet. Först sa Folksambossen ja. Men sedan, i sista stund, nej.

Bättre saker väntade. Nu bestiger den sextioåriga norrlänningen en annan, kanske ännu tyngre tron inom arbetarrörelsen.

Hur gick det till?

För att svara på det måste vi dyka ned i det kooperativa imperiets minst sagt snåriga maktstruktur.

Torsdagen den 14 februari i år samlades en grupp makthavare i en ganska förskräcklig 1980-talsfastighet vid Medborgarplatsen på Södermalm i Stockholm.

I huset, Göta Ark, finns Konsumentföreningen Stockholm, den största av de underföreningar runtom i Sverige som tillsammans äger och styr KF. Alla de 3,2 miljoner i Sverige som har ett medlemskort i Coop är medlemmar i en konsumentförening.

Gruppen som träffas på kontoret är styrelsen för den valkrets som representerar Stockholmsföreningen på KF:s stämma den 16 april. En oansenlig skara men med stor makt. Med 19 av de totalt 101 delegaterna på KF-stämman har huvudstadens Konsumentförening mest att säga till om vem som blir ordförande i KF.

Det var för att utse delegaterna till stämman som valkretsstyrelsen träffades. Delegater som på stämman sedan beslutar om vem som ska bli styrelsemedlemmar. Att komma med namnförslag är också valkretsarnas jobb, men den diskussionen var avklarad sedan tidigare och vidarebefordrad till den valberedning som jobbat för att skaka fram namn.

Formellt är alltså beslutsprocessen i KF närmast hysteriskt demokratisk. I praktiken är strukturen dock så snårig och har så många nivåer att de viktiga personbesluten ändå fattas av några få nyckelpersoner i rörelsen.

Lars Ericson, vd för Konsumentföreningen Stockholm, är en. Han är också ordförande i valberedningen som i januari föreslog Anders Sundström till ny ordförande i KF. Ericsons formuleringar i pressmeddelandet avslöjade vad som premieras för en makthavare.

– Hans erfarenheter från Folksam, Sparbankerna och Swedbank, samt hans stora nätverk och förankring i såväl näringsliv och samhälle kommer vara viktiga i styrelsearbetet framöver. Dessutom är Anders känd som en duktig lagspelare med goda ledaregenskaper.

KF-gänget behövde inte gå långt för att hitta Sundström. Folksam är visserligen ett separat företag och drivs inte kooperativt, utan är mer direkt kundägt. Men uppläggen är besläktade. Och kopplingarna företagen emellan är åtskilliga. Samarbetet går ända tillbaka till början av 1900-talet, då KF grundade Brandförsäkringsföreningsbolaget Samarbete för arbetare, som på 1920-talet gick ihop med försäkringsbolaget Folket och skapade Folksam.

Fackföreningsrörelsen har alltid haft starka försänkningar i båda organisationerna, och dess toppar har gått ut och in i varandras korridorer. Folksams rätt att nominera delegater till KF:s stämma har till exempel en motsvarighet i andra riktningen. Folksamgruppen består i dag av två bolag, ett sak- och ett livförsäkringsbolag. Av tradition kommer den som håller i ordförandeklubban i livbolaget från KF.

Därför är Anders Sundströms överordnade på Folksam, ordföranden i Folksam Liv, Nina Jarlbäck, hans företrädare på posten som ordförande i KF. Om principerna hade fortsatt hade Sundström därmed kunnat placera sig själv som ordförande också i Folksam. Så kommer det inte att bli, åtminstone inte i år, då KF redan har nominerat Jarlbäck till Folksam Livs stämma. Enligt Dagens Industri är det dock planerat att Sundström ska axla även den rollen 2014.

Kopplingen mellan Folksam och arbetarrörelsen märks också i ordförandestolen på det andra Folksambolaget, Folksam Sak. Där sitter av tradition ordföranden för LO. Det var till exempel förra LO-basen Wanja Lundby-Wedin som plockade in Sundström till vd-stolen i Folksam 2004. Följaktligen tar troligen den nya Karl-Petter Thorwaldsson i vår över klubban i Folksam Sak. Samma Thorwaldsson som fram till i fjol satt i KF:s styrelse.

Detta personspel och minst sagt snåriga maktstruktur har Anders Sundström visat sig bättre än någon annan att bemästra. Denna maktställning bidrog inte så lite till att han för några år sedan kunde genomföra den kanske mest spektakulära affären i kooperationens historia.

Det handlar om den investering som nu egentligen ligger bakom Anders Sundströms elevering till arbetarrörelseimperiets allra högsta tron. Affären som gjorde att han fick frågan om att bli partiledare. Som nu gör att han är föreslagen som ordförande i en börsnoterad storbank och i en detaljhandelskoncern.

Det var åren 2008 och 2009 som Swedbank hamnade i en djup förtroendekris. Bankens verksamhet i kraschande länder som de baltiska och Ukraina hade ifrågasatt livskraften i hela koncernen. Huvudägarna var ett antal Sparbanksstiftelser som inte hade mycket kapital att backa upp med när det blåste. Efter ett antal räddningsinsatser från statsmakten gjorde Folksam entré med Anders Sundström i spetsen som ny huvudägare, och satt ett tag med hela 14 procent av aktierna.

Intåget skedde inte ensamt. Vid sidan av Folksam köpte Konsumentföreningen Stockholm en mindre post i Swedbank.

Att de båda gick in i Swedbank hade sin förankring i rörelsen. Banken hade med sin bakgrund i de gamla sparbankerna en liknande kundägd historia. Folksam och Swedbank samarbetade också på flera områden. Men viktigare var nog Sundström själv. Under åren 1998 till 2002 var han, som nämnts, vd för den fristående Pitedalens Sparbank och senare ordförande i Sparbanken Nord. Det ledde till att han några år satt i Swedbanks styrelse, en post han avgick från 2004 när han blev chef för Folksam. För att vara politiker hade Sundström alltså grundmurade kunskaper om såväl bankverksamhet i allmänhet och Swedbank i synnerhet.

För investeringen i banken använde Anders Sundström placeringstillgångarna i Folksams liv- och sakbolag, pengar som normalt placeras ganska spritt och konservativt för att täcka framtida åtaganden. Dessa sattes nu alltså i en storbank på fallrepet. Investeringen blev dock fenomenal, en av de enskilt främsta aktieaffärerna på Stockholmsbörsen på senare år – med vinster på flera miljarder kronor.

Folksam har successivt sålt en del av sina Swedbankaktier, men är fortfarande enskilt största ägare med 9 procent av aktierna.

Vad ska då Anders Sundström göra med sina nya positioner?

Det är två mycket olika situationer som möter honom i Swedbank och KF.

I banken handlar det om att förvalta den återställning av förtroende som pågått sedan 2009. Det är ett arbete som varit framgångsrikt och till stor del kan tillskrivas bankens vd sedan dess, Michael Wolf.

Förändringen för Anders Sundström är också mindre, då han redan suttit i styrelsen sedan 2009 och i dag är vice ordförande. Som Folksam-vd kunde han aldrig vara ordförande också i Swedbank. Klubban har därför fram till nu varit i händerna på KF:s tidigare vd Lars Idermark, som i praktiken varit Sundströms man.

Just Wolfs status i Swedbank och relationerna med Anders Sundström är någonting som just nu diskuteras av flera personer på finansmarknaden. Frågan många ställer sig är om Wolf, i och med att Sundström tar steget upp, funderar på att flytta på sig. Detta av flera skäl. Lejonparten av städningen i banken är gjord och han kan vara redo för nästa utmaning. Flera pratar om att Michael Wolf kan vara ett namn som ny vd för Telia Sonera, ett annat företag som behöver en städinsats.

Vid nästa årsskifte ska också Swedbanks huvudkontor flyttas från Stockholms city till långt mindre glamorösa kvarter i Sundbyberg. Vissa tror att det är en tidpunkt som skulle vara lämplig för Wolf att hoppa av vid.

Något som kan driva på en sådan utveckling är just relationen med Anders Sundström. Medier har flera gånger skrivit om skärmytslingar mellan Wolf och styrelsen i allmänhet, och Sundström i synnerhet. Som när Folksam sålde ett dotterbolag till Swedbanks konkurrenter, de fristående sparbankerna. Eller när Wolf skickade ett brev till regeringen och föreslog lagstiftat amorteringskrav för bolån. Själva har de inblandade förnekat skiljaktigheter.

Helt uppenbart är deras profiler väsensskilda. Wolf är född i Stockholm och har hela sin karriär i finansindustrin, långt från Sundströms rötter. Michael Wolf har också börjat tassa på politikens område, med utspel i flera politiska frågor. Så sent som förra veckan var Wolf med och pratade integration på folkpartiets riksmöte.

Får ny överrock. Swedbanks vd Michael Wolf får nu tampas med Anders Sundström på allvar då den gamla s-ministern blir ny ordförande i banken.

Även i KF har Sundström varit med i styrelsen, men bara sedan i fjol. Och här handlar det om en organisation i ett helt annat skick än Swedbank.

Det bokslut som presenterades härom-månaden visade ett blödande företag. Förlusten var över 2 miljarder kronor. Detta efter en förlust 2011 på 1 miljard.

KF har inlett ett städarbete, men frågan är om Anders Sundström kommer att ta till hårdhandskarna för att få skutan på rätt köl. Det pratas nu om att återbäringen till medlemmarna, en av kärnan i den kooperativa idén, måste strypas – ett av flera beslut i affärsmässig riktning, bort från folkrörelsen.

Ingen lätt uppgift. Men jämfört med att vara näringsminister eller partiledare för socialdemokraterna, sannolikt, ändå en långt mer behaglig.

Fakta | Anders Sundström

Född: 1952 i Hudiksvall.

Familj: Fru och två barn.

Kommunalråd i Piteå 1980–1994.

Arbetsmarknadsminister 1994–1996.

Näringsminister 1996–1998.

Socialminister 1998.

Vd Pitedalens Sparbank 1998–2002.

Ordförande Sparbanken Nord 2002–2004.

Vd Folksam 2004–.

Övrigt: satt tidigare i styrelsen för Vattenfall, vid tiden för köpet av Nuon.

Fakta | Sundströms två stämmor

På onsdag den 20 mars är det stämma i Swedbank. KF håller stämma 16 april. Anders Sundström, i dag vd för Folksam, är föreslagen till ordförande i båda.

Kooperationens jättar. Anders Sundström får makten över en mer eller mindre sammansvetsad bolagsgrupp som omsätter över 90 miljarder.

Bolag/Omsättning

KF, 37,8 mdr

Matvarukedjan Coop, Akademibokhandeln, Norstedts förlag. Ägs av konsumentföreningar.

Folksam, 35,2 mdr

Sak- och livförsäkringsbolag. Ömsesidigt ägt av kunderna. 

OKQ8*, 16,4 mdr

Bensinmackskedjan. Ägs till hälften av OK-föreningar.

Riksbyggen*, 4,2 mdr

Fastighets- och byggbolag. Ägs till 43 procent av LO-förbund, 46 procent av intresseföreningar, samt av Swedbank, KF och Folksam.

Totalt: 93,4 mdr

Swedbank, 36 mdr

Ägs av Folksam till 9 procent, samt 8 procent av ett antal sparbanker och sparbanksstiftelser.

*Siffror från 2012, utom Riksbyggen och OKQ8