»Det är ett stort förnyelseprojekt«

Text:

Bild: Scanpix

»Jag känner ju premiärminister Georgios Papandreou sedan tidigare, och var inbjuden att berätta för den nyvalda regeringen om erfarenheterna av vår budget­sanering efter valsegern 1994. Därefter frågade de mig om jag ville vara med i det nyinrättade rådet. Jag klargjorde att jag gärna ville bidra, men med reservationen att jag nog skulle få svårt att hinna med möten på plats, med tanke på att det är valår i Sverige«, säger [[Leif Pagrotsky]].

Rådet, som bär den anspråksfulla titeln Kommittén för moderniserandet av regeringen, är kopplat till premiärministerns kansli och består av ett antal internationella akademiker, ekonomer och politiker.

– Det är ett stort förnyelseprojekt som den nya regeringen har inlett. Jag ska bland annat bidra med mina erfarenheter när det gäller sanering av statsfinanser. Vi gick ju igenom en liknande process i Sverige i mitten av 1990-talet, där vi lyckades vända stora minus till överskott i statsbudgeten, säger Leif Pagrotsky.

Han pekar på att det inte är den bankkris som har drabbat stora delar av övriga världen som är roten till det onda i Grekland. Till exempel är landets banksystem förhållandevis intakt och det har inte varit någon prisbubbla på fastigheter, som exempelvis i Spanien, Lettland eller Irland.

Greklands två stora problem just nu, statsbudgeten och konkurrenskraften, hänger enligt Leif Pagrotsky båda ihop med deras medlemskap i EMU.

– Greklands kris illustrerar problemet med demokratiskt omogna stater i en valutaunion. Korruptionen i landet är ju ett välkänt problem, och den förra regeringen kunde inte hålla emot när det gäller finanspolitiken. De till och med fuskade ju med siffrorna, deras motsvarighet till SCB jobbade ju direkt på uppdrag av regeringen. Då behövs ju en centralbank som kan hålla emot och strama åt när det behövs. Men det har ju inte Grekland som medlem i EMU, säger Leif Pagrotsky, som också lyfter fram faktumet att landets skuldsättning inte är något nytt problem.

– Paul Krugman har ju visat att den grekiska statens skuldkvot inte är högre än  för tio år sedan.

– När det gäller konkurrenskraften har landet ju inga möjligheter att justera sin valuta för att återställa den. Grekland har drabbats långt värre än grannländer som till exempel Turkiet, som har sin egen valuta, säger Leif Pagrotsky.

Leif Pagrotsky var statsråd under åren 1996–2006, bland annat näringsminister. I dag sitter han i riksdagens kulturutskott, är suppleant i EU-nämnden och vice ordförande  i riksbanksfullmäktige.