Döden på Domus

Text:

Konsumentkooperationen KF med ordförande Anders Sundström presenterade i veckan en ny organisation för den skadskjutna verksamheten. Det är inte första gången. Som så många problemorganisationer har centralt dirigerade omorganisationer präglat verksamheten.

Bildandet av Coop Norden, med svenska KF som drivande, i början av 2000-talet var »det stora språnget«. I likhet med ordförande Maos satsning så blev Coop Norden ett finansiellt och organisatoriskt fiasko och den organisationen löstes upp 2008.  Det har gått fem år men KF har inte på långa vägar hämtat sig efter detta. Stadigt tappar man mark gentemot konkurrenterna Ica och Axfood som  rullat ut sina framgångskoncept, som Ica Maxi och Willys. Om man ska peka ut en enskild orsak till problemen så är det att KF, i sin centraliseringsiver, glömde bort sin viktigaste tillgång, kunderna. Detta trots att det är kunderna som är ägare.

Kräftgången är på många sätt anmärkningsvärd. Det är lätt att glömma, men för trettio år sedan var den svenska kooperationen faktiskt marknadsledande. KF låg tidigt strategiskt rätt i många avseenden. Konsum var först med att lansera egna varumärken, »blåvitt«, vilka  i dag är en hörnsten i dagligvarukedjornas lönsamhet. Satsningen på det egna ekologiska varumärket Änglamark«var banbrytande. De var även först med kund- och bonuskort, »Medmera«, något som konkurrenterna såg som ett stort hot, men som i dag är desarmerat.  KF dominerade länge även stormarknadssegmenet.

I dag har KF halkat tillbaka till en tredjeplats efter de dominerande Ica-handlarna, som har över hälften av marknaden, och Axfood. Men än viktigare är att lönsamheten har körts i botten och den finansiella ställningen har blivit alltmer ansträngd efter de senaste årens miljardförluster. På två år har KF-koncernens egna kapital nästan halverats, från 6,7 miljarder kronor vid utgången av 2010 till 3,7 miljarder kronor vid det senaste årsskiftet. Soliditeten har halkat under 20 procent och kassaflödet är mycket ansträngt. Den ekonomiska utvecklingen har knappast vänt under det innevarande året, då hade nog KF-ledningen gått ut med det.

Så det är med kniven på strupen som Anders Sundström nu sjösätter sin nya -organisation. Samtidigt ska icke-strategiska verksamheter, som Akademibokhandeln och Nordstedts förlag, säljas ut. Ovanpå det läggs ett besparingsprogram på 500 miljoner kronor. Nybildade Coop Sverige AB får en central roll i denna organisation. Bolaget tar över KF:s butiksnät, vilket får en regional organisation, samt även ansvaret för den strategiska affärsutvecklingen liksom även inköp och sortiment för dessa liksom de största fristående konsumentföreningarna som driver egna butiker.

Vill man vara optimistisk kan man se detta som ett första steg i ett återtåg mot mot en mer decentraliserad organisation, och man behöver inte blicka särskilt långt bort för att hitta en förebild. I Norge ligger all butiksdrift inom kooperationen hos lokala och regionala konsumentföreningar. Även i Norge finns det en stor butiksjätte som kämpar för sin överlevnad. Skillnaden är att problembarnet där stavas Ica.

Lyckas inte Coop Sverige vända utvecklingen så återstår endast en livlina och det är Konsumentföreningen Stockholm. Den driver inga egna butiker utan ägnar sig åt olika jippon, men de sitter på ett jättelikt kapital på runt åtta miljarder kronor. Det är ingen dålig livlina, men hur mycket pengar som än skjuts till så kommer de en dag att ta slut om inte KF får ordning på sina grundläggande problem.