Gryende optimism

Text: Lotta Engzell-Larsson

Bild: Hasse Holmberg/scanpix

Läkemedelsbolaget Medas vd och grundare Lars Lönner strålar. Meda, som marknadsför och licensierar läkemedel, går emot strömmen. Deras kunder, i Sverige och utomlands, har inte fattat att det är lågkonjunktur och bolaget ökade därför vinsten med 30 procent under årets första kvartal. Samtidigt nästan halverades vinsten i det gamla verkstadsbolaget Atlas Copco, som producerar industriutrustning. Meda visar att vinsten kan öka i nyare bolag med stark tillväxt i rätt branscher, som vård, trots att Sverige och världen befinner sig i recession.

Men även i Atlas Copcos rapport finns ljusglimtar. Ledningen skriver att efterfrågan, som visserligen är svag, »väntas ligga kvar på nuvarande nivå«. Atlas har, liksom många stora svenska exportföretag, tjänat på den svaga svenska kronan, och klarat sig relativt bra, om än till priset av omfattande uppsägningar. Sedan i höstas har de stora svenska börsbolagen tillsammans varslat 32 000 anställda.

Men att efterfrågan ligger still och inte rasar längre, är goda nyheter i det läge världens ekonomier befinner sig just nu. Det är också den bild som statistiken och prognosmakarna nu målar upp.

I Sverige har antalet varsel bromsat upp från höstens nivåer på 20 000 per månad till 13 000 i april. Konkurserna ökar inte heller lika mycket som för bara en månad sedan. Känslan är att den första kraftiga stormen håller på att ebba ut. Många ekonomiska bedömare använder nu USA:s centralbankschef Ben Bernankes bildliga tal om »gröna skott« i ekonomin.
Knopparna kan slå ut, men de kan också frysa eller torka bort.

– Hastigheten i nedgången i höstas var väldigt hög, en del producenter kanske känner att de reagerade för kraftigt, och då kan en del varsel dras tillbaka, säger Mats Alvesson, ansvarig för Swedbanks inköpschefsindex.

De svenska inköpscheferna rapporterade i veckan som gick om ett minskat fall i orderingången, där utvecklingen har förbättrats stadigt sedan bottennivån i december. Samtidigt planerar allt färre industriföretag att minska produktionen.

– Det går åt rätt håll, men någon tydlig utplaning ser vi ännu inte, säger Cecilia Hermansson, chefekonom på Swedbank.
Hon talar om att det kan bli ett »W«, det vill säga att ekonomin kommer att utvecklas positivt en tid för att sedan vända ned igen innan en mer varaktig återhämtning kommer. Ingen vågar ännu tala om ett »V« som innebär en stark uppgång efter ett tungt ras. Men efter den senaste veckans ekonomiska indikatorer har de riktiga pessimisterna, som ser ett »L«, det vill säga en lång utplaning på bottennivå, blivit färre. Eller lite tystare.

Cecilia Hermansson pekar på att exporten kan vara på väg upp, och att Kina och Indien just nu är tillväxthoppen, de är redan uppe på 50-strecket, som indikerar positiv utveckling. Men de länderna kan inte lyfta Sverige, som är mer beroende av handeln med USA och Europa än Asien. Ironiskt nog ser det ut som om EU-regionen tagit värsta smällen, trots att det var de amerikanska bankerna som kraschade först. Framför allt länder som Tyskland, Irland och Storbritannien har tagit mycket stryk.

Nu kommer signaler om att USA, mot alla tidigare odds, kan bli ett av de länder som leder uppgången. The New York-based Economic Cycle Research Institute uppger att USA (som Sverige) är »on the cusp of a growth rate cycle upturn – a slowing in the rate of decline«. Institutet uppger också att under de senaste 75 åren har varje recession följts av en uppgång inom fyra månader. Med ett undantag – 1931.

Men prognosen kan slå in. Under första kvartalet ökade konsumtionen med 2,2 procent, efter att ha fallit med fyra procent under vart och ett av de föregående kvartalen. Även bygginvesteringarna och antalet sålda bostäder ökar. Om den utvecklingen håller i sig kommer USA att kunna vända mot slutet av året. Även EU kommer att kunna vända redan i år, enligt EU-kommissionen, som tror på en »bräcklig återhämtning under fjärde kvartalet«.

Konsumtionen är den springande punkten. Och i Sverige är den fortfarande svag. Bilförsäljningens fall med 34 procent i april är en indikation på det. Konjunkturinstitutets senaste rapport visar att  hushållens pessimism har fortsatt att öka.

– Det är ovanligt att konsumtionen  minskar så snabbt som den gjort i den här nedgången, det är tydligt att folk är rädda för en ökad arbetslöshet, säger Cecilia Hermansson.

Hon pekar på tudelningen, att de som har jobb får det bättre i år, medan de som blir arbetslösa får en sämre ställning än de haft under tidigare lågkonjunkturer. Och även om inte alla varsel faller ut kommer arbetslösheten att öka framöver, både inom privat och offentlig sektor, eftersom den slår igenom sent i konjunkturcykeln. Det hjälper inte att Stockholmsbörsen stigit med 20 procent under april, och de flesta utländska börser också visar stark optimism. Eller att Gordon »greed is good« Gekko snart är tillbaka i filmen »Wall Street 2«. Än är det för tidigt att blåsa faran över.