Handelsresande i eurokrisen

Text:

Bild: HENRIK MONTGOMERY/scanpix

Den 12 oktober avslöjade Wall Street Journal att den tyska försäkringsjätten Allianz hade ett förslag på hur eurokrisen kunde lösas. I stället för att direkt köpa upp krisande eurostaters obligationer skulle den europeiska stödfonden EFSF garantera en andel av dem. Därigenom skulle fonden, utan att öka kapitalinsatsen, kunna hantera en långt större summa.

Idén fick genomslag världen över, långt upp i EU-toppen. Garantikonstruktionen var också en del av det avtal som presenterades på torsdagsmorgonen. Men idén var inte ny. I september 2010 lanserades den i en rapport till Europaparlamentet. Den som knäckt konceptet var inte någon vithårig ekonomiprofessor, utan den 37-årige chefen för den Londonbaserade tankesmedjan Re Define, Sony Kapoor.

Kapoor har blivit något av eurokrisens orakel nummer 1. Tidningar som Financial Times, Wall Street Journal eller Bloombergs skriver knappt en rad om krisen utan ett uttalande från Kapoor. Fokus refererade till honom så sent som i förra numret.

Under flera år har Sony Kapoor kritiserat finansvärlden och västvärldens stater för hanteringen av skuldkrisen. Även om Re Defines utgångspunkt är uttalat politiskt oberoende, beskrivs den ofta som »vänster« då kritiken av finansmarknaden ofta sammanfaller med den gruppen. I somras var Kapoor till exempel i Almedalen, inbjuden av vänsterförlaget Arenagruppen.

Det som gör Sony Kapoor så effektiv är inte bara kvaliteten i hans förslag. Den indienfödde Kapoors egen historia är liksom designad för budskapet han nu hamrar in. Fram till något år in på 2000-talet jobbade han på finansmarknaden. Bland hans arbetsgivare då fanns en institution som skulle gå till historien, investmentbanken Lehman Brothers. Han har berättat att han som nyanställd på Lehman blivit erbjuden ett lönekonto på skatteparadiset Cayman-öarna. Efter Lehman gick han vidare till energiföretaget Aquila där han handlade med finansiella instrument.

Därefter tog samvetet över. I mitten av 00-talet började Kapoor arbeta som rådgivare till fackföreningar och välgörenhetsorganisationer. Främst handlade det då om skatter och om skuldavskrivning, men ambitionen att reformera finansbranschen har funnits där hela tiden.

I januari 2008 grundade han tankesmedjan Re Define. Sedan finanskrisen slog till med full kraft senare samma år har han haft fullt upp.

– Jag såg hur lite folk kunde om finansmarknaden och att det knappt fanns oberoende expertis på området. Jag startade Re Define för att öka allmänhetens kunskaper och för att erbjuda oberoende expertis utan intressekonflikter till beslutsfattare, säger Kapoor till Fokus.

De senaste åren har regeringar över hela världen bjudit in honom. 2008 var han till exempel rådgivare åt det norska utrikesdepartementet. Och nu senast var han inbjuden av EU-parlamentet.

I den senaste krisen har Sony Kapoor krävt mer omfattande åtgärder av de europeiska ledarna för att lösa krisen. Han kräver bland annat att EFSF måste tillåtas ta större risk, och även investera direkt i banker.

Han förordar fortfarande en garantilösning för EFSF, men Allianz variant på hans eget förlag sågade han i onsdags i en debattartikel i tyska Financial Times.

»Allianz har med finansiell ingenjörskonst dragit iväg med vårt förslag till [alltför] aggressiva nivåer«, skrev han.

Enligt Kapoor klarar EFSF med en begränsad garanti kanske att hantera Grekland, Irland och Portugal. Men inte Spanien och Italien, som han kallar för »stormens öga«. Han argumenterar i stället för att Europeiska centralbanken, ECB, måste få en långt större roll i räddningsaktionen. En åtgärd som han dock beskriver som »tabu« i dag bland politikerna.

Följ Sony Kapoors blogg på www.re-define.org.

Kapoor sågar EU-avtalet

I onsdags möttes eurolän­dernas ledare – återigen – i Bryssel för att enas om ett paket om hur skuldkrisen i Europa ska lösas. På agendan stod frågan om hur mycket eget kapital bankerna måste ta in, hur stödfonden EFSF ska få agera, hur stor nedskrivning av Greklands statsskuld EU ska rekommendera, samt vilka framtida krav som ska resas på de länder som får ta del av eventuellt stöd. Tidigt på torsdagsmorgonen enades euroländerna till slut om ett avtal. Läs här om hur avtalet blev.

Sony Kapoor skickade ut en pressrelease med kommentarer till avtalet klockan 05.30 på torsdagsmorgonen, där han beskriver avtalet som en besvikelse, »underwhelming«.

»Ännu en gång har god nationalekonomi blivit offret för dålig politik. EU-ledarna behövde dra en kanin ur hatten. Dom misslyckades«, skriver han.