Här är elva tecken på lågkonjunktur

Text:

Bild: SSAB, AIRBUS, ANDY WONG/AP/TT.

1 Börsoron

Den senaste tidens börsfall i Europa, Asien och USA visar att konjunkturen har passerat sin topp. SEB:s chefsekonom Robert Bergqvist kallar det för avmattning och menar att det speglar oron för vad som ska hända med tillväxten framöver.

Börsoron kan ställas i relation till att USA-börserna stigit i flera år, vilket gjort att många förvaltare börjat flytta kapitalet från aktier till andra tillgångsslag. Att svenska aktier tagit en del stryk senaste tiden beror på att marknaden nu räknar med en inbromsning av ekonomin. Till exempel stålbolaget SSAB, som är verksamt i en konjunkturkänslig bransch. SSAB-aktien har pressats en del senaste tiden, men är ändå upp 50 procent sett under de senaste två åren. Stålbolaget Boliden, som i år backat nära 14 procent, ligger 17 procent upp senaste två åren. Med andra ord har börsbolagen tappat en del men inte all uppgång. Det signalerar att vi passerat toppen. Vid krönet på backen väntar en nedgång, men hur skarpt fallet blir vet nog ingen.

2 Historisk parallell

Paralleller går att dra med maj 2006, en månad då Stockholmsbörsens OMXS30-index rasade med 8,6 procent. Bara under 22 maj föll börsen med 4,8 procent.

SEB:s dåvarande analyschef Martin Guri hade en förklaring:

– Folk säljer och tar hem vinster. De flyttar om sina positioner och drar ner sina risker i både aktier och fonder.

Beskrivningen hade kunnat vara hämtad från oktober 2018. Långt senare framgick det att säljtrycket 2006 berodde på att många finansaktörer försökte stoppa, begränsa eller dra sig ur subprime-­utlåning, vilket var en viktig orsak till den finanskris som senare följde.

Det har inte förändrats – ingen enskild aktör har inblick i samtliga finansiella institutioner och kan med säkerhet beskriva säljtryckets orsak. Det är först senare, vid obduktion som slutsatser kan dras, därför är den exakta diagnosen av dagens börs­oro främst baserad på antaganden.

3 IMF:s varning

Internationella valutafonden (IMF) har 189 medlemsnationer. IMF-chefer gör återkommande besök hos respektive land för att studera ekonomin på nära håll och lämna olika rekommendationer. IMF:s insikter i hur världsekonomin utvecklar sig är tämligen goda. Därför finns det en viss tyngd bakom organisationens ställningstaganden.

I samband med ett stormöte nyligen uppmanade IMF-chefen Christine Lagarde medlemsländerna att bygga penningpolitiska och finanspolitiska buffertar. Hon varnade för att mer volatilitet (svängningar på marknaden) är att vänta och att det inte finns tid att »slappna av« när det gäller reformer. Möjligen vet IMF mer än vad man törs säga.

4 Handelskriget

Handelskriget mellan USA och Kina är ett rejält hot mot världsekonomin. Att USA och Kina lägger på tullar på olika varor som respektive land tillverkar får som konsekvens att handeln bromsar in – och i förlängningen återverkningar på andra som är beroende av världens två största ekonomier. USA-tullarna omfattar för närvarande varor för 250 miljarder dollar per år, medan Kinas tullar är på handel värd 110 miljarder dollar. Tillväxtprognoserna för USA och Kina har redan sänkts.

Enligt Nobelprisbelönade ekonomen Paul Krugman kostar handelskriget världsekonomin 2–3 procent av BNP; en ofantlig kostnad men exakt hur det kommer att märkas går bara att gissa. Handelskriget har vissa fördröjningar, men med stor sannolikhet kommer många fler än de bägge kombattanterna att känna av det.

5 Oljepriset

Det ligger nära till hands att följa prisernas utveckling för att få ekonomisk vägledning; att det är rekordhögt bensinpris kan inte tyda på att vi går in i en lågkonjunktur – eller?

Till skillnad från börsen som hela tiden ligger före konjunkturen – minns att aktiepriser återhämtar sig före konjunkturen gör det – så brukar råvaror ha stigande priser även när konjunkturen vänt ner.

Att priset på Brentolja i början på oktober låg på över 86 dollar per fat – vilket var den högsta noteringen på fyra år – betyder alltså inte att vi befinner oss i en högkonjunktur. Bara att oljepriset, liksom många andra råvarupriser handlas i ett sen­cykliskt mönster. Minnesgoda läsare kommer ihåg att i juni 2008 drevs oljepriset upp till en rekordnivå på över 132 dollar per fat trots att börserna hade fallit sedan hösten 2007. Några månader senare, i september 2008, gick Lehman Brothers i konkurs och på det följde finanskrisen och först då föll även oljepriset.

6 Krogkonkurser

Trots att sommaren 2018 bjöd på höga temperaturer och därmed torde uppvisa besöksrekord nåddes en annan, betydligt negativare rekordnotering. Drygt 300 företag inom hotell- och restaurangnäringen har gått i konkurs i år, vilket är en ökning med 23 procent jämfört med samma period i fjol. Det är framför allt under sommaren som konkurserna ökat, enligt statistik från kreditupplysningsfirmorna UC och Creditsafe.

– Vi tror att det kan vara tecken på en annalkande lågkonjunktur. Företagen med minst marginal stryker med först, uppgav Creditsafes vd Krister Jonsson nyligen för branschtidningen Besöksliv.

Även branschorganisationen Visita bekräftar att tillväxten i restaurangbranschen har bromsat in under det senaste året.

I somras gick Esperanto i Stockholm i konkurs, vilket förklarades med otillräcklig beläggning. Krogen var belönad med en Michelinstjärna men det var inte tillräckligt för att locka kroggäster. Även dess systerkrogar i samma koncern gick omkull.

7 Konkursrekord

Generellt var det rekordmånga konkurser under sommaren 2018. I juli var ökningen 42 procent mot samma månad året före, enligt statistik från kreditupplysningsföretaget UC.

8 Kinas ekonomi

Världens ekonomiska draglok har hackat betänkligt senaste tiden. Enligt Reuters, som tillfrågat ett 60-tal ekonomer, väntas Kinas ekonomi växa med 6,6 procent under juli–september, vilket skulle vara den lägsta tillväxten sedan första kvartalet 2009 – då hela världen återhämtade sig från finanskrisen. Samtidigt varnar kreditvärderingsinstitutet S&P för lokala myndigheter i Kina som byggt upp stora skuldberg när man finansierat infrastrukturprojekt. Skulderna ligger utanför myndigheternas balansräkningar, i helägda finansbolag med begränsad insyn, och kan uppgå till 4 500–6 000 miljarder dollar – motsvarande 60 procent Kinas BNP. Enligt S&P utgör skulderna en enorm fara om de stora finansbolagen inte skulle fullgöra sina kreditskulder.

9 Iögonfallande konsumtion

I början av oktober såldes på auktion ett konstverk av graffitikonstnären Banksy för motsvarande 12,5 miljoner kronor; ett pris som tangerade konstnärens tidigare rekordnotering.

När budet var klubbat började målningen att passera genom en i ramen inbyggd dokumentförstörare – vilket alla budgivare varit ovetandes om. Halva tavlan strimlades – men den anonyma köparen valde att ändå fullborda affären. Att erhålla ett halvt konstverk till fullt pris torde vara ett uttryck för att det finns en stor mängd tillgängligt kapital i omlopp.

10 Minskat resande

Inrikesflyget minskade med 7 procent under september jämfört med samma månad i fjol, enligt statistik från Swedavia. Det statliga bolaget äger och driver tio av landets största flygplatser – på nio av dem minskade antalet resenärer.

11 Denna artikel

Och så denna artikel. När till och med journalister känner att marken skakar då vet inköpschefer, ekonomer, konjunkturexperter och företagare redan att vinden har vänt och vi är på väg in i en lågkonjunktur.