Höj lönen – och intäkterna

Text:

Tv-kameran visar bara nacken på den som talar. Rösten en annans.

»En Zaratjej ska vara en nickedocka«, säger den. »Hon ska aldrig komma med krav, hon ska alltid ställa upp.«

Scenen från SVT:s »Uppdrag granskning« häromveckan om butikskedjan Zara innehöll grävreportagets alla detaljer. Även om det var svårt att greppa den exakta omfattningen av missförhållandena stod helt klart att många anställda i Zarabutiker har påtagligt tuffa arbetsvillkor.

De är inte ensamma.

Att hålla personalen »lean and mean« har de senaste åren varit en härskande strategi inom detaljhandeln. Logiken har varit att det är bland de anställda i butikerna som de stora sparmöjligheterna finns. Ny forskning är på väg att omkullkasta denna kungstanke.

I januari-februarinumret av Harvard Business Review, HBR, publicerade doktorn i ekonomi vid amerikanska MIT-universitetet, Zeynep Ton, närmast chockerande resultat. I artikeln med rubriken »Why ›Good Jobs‹ Are Good for Retailers« visar hon hur fyra detaljhandelskedjor har blivit framgångsrika genom att gå rakt emot sparnormen. Nyckeln till deras framgång har i stället varit fler medarbetare och bättre villkor.

Zeynep Tons arbete illustrerar hur investeringar i personalen för de fyra före-tagen ger utslag i en ökning av intäkterna som är långt större än merkostnaden för de högre lönekostnaderna. Slutsatserna uppmärksammades nyligen av The New Yorker. Tidskriften citerar också en studie från 2006 av tre forskare vid ekonomiuniversitetet Wharton, som stödjer hennes teser. Whartonforskarna granskade en detaljhandelskedja med över 500 butiker.

»Den sammanlagda kundnöjdheten drivs främst av att kunden upplever att varorna finns i lager, lönenivå, kundernas betyg på de anställdas kunskaper och utcheckningseffektivitet«, skrev forskarna i studien.

Enligt forskarna ledde varje extra dollar i löner till de anställda i en butik till ytterligare mellan 4 och 28 dollar i ökad försäljning.

Zeynep Ton skriver i HBR att hennes slutsatser borde gå att tillämpa på andra personalintensiva branscher, som sjukhus, restauranger, banker och hotell. Faktum är att en rykande färsk svensk doktorsavhandling visar i praktiken samma slutsatser också när det gäller verkstadsindustri.

Strax före påsk lade Christian Jansson fram sin doktorsavhandling på Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. I avhandlingen har Jansson granskat tre »osedvanligt lönsamma« mellanstora industriföretag.

Slutsatsen är densamma som i de amerikanska studierna. Framgångsfaktorn för ett av de djupgranskade företagen, Nolans Mekaniska verkstad i Alingsås, är dess relativt större fokus på personalen – inte minst i form av hårda faktorer som lön och pension. Nolans har de senaste två decennierna varit tre gånger så lönsamt som snittet i branschen.

»Företaget är känt för sina generösa personalförmåner«, säger Jansson i en kommentar till avhandlingen. »Därför har de kunnat locka till sig och behålla de skickligaste yrkesarbetarna. De är en förutsättning för att upprätthålla hög kvalitet. Och eftersom kunderna kan lita på resultatet kan företaget ta ett bra pris. Samtidigt får företaget en god effektivitet då medarbetarna är motiverade och håller ett högt arbetstempo. Allt hänger samman.«

Nu är villkoren väsensskilda mellan svensk och amerikansk arbetsmarknad, och de olika studierna långtifrån hela sanningen. Men nog är det talande att flera studier från så tunga Handelshögskolor kommer med samma besked.

Något att tänka på för både klädkedjor, banker och vårdhem nästa gång deras ägare kommer med ett sparprogram.