»Kineserna frestade oss till fördärv«

Text: Eva Sohlman, New York

Bild: Scanpix

I december utsåg president Barack Obama tidigare centralbankschefen Paul Volcker till ordförande för den ekonomiska rådgivningspanelen Economic Recovery Advisory Board. Panelens syfte är att komma med förslag till hur politikerna ska kunna stabilisera de finansiella marknaderna, och ge Obama råd med breda perspektiv.

I ekonomiska kretsar är den 81 år gamle och 2,04 meter långe Volcker närmast en ikon, och som barn av depressionen är han känd för att leva inom ramen för sina tillgångar – ett motto han länge predikat för den konsumtionshungriga amerikanska nationen. Paul Volcker sitter på sitt kontor i Rockefeller Center. Han har just lämnat ifrån sig ett förslag, utarbetat inom en grupp tunga ekonomer som kallas »Group of Thirty«, till hur politikerna ska förbättra regleringen på finansmarknaden och strama upp rutinerna.

Varför är detta en sådan djup kris? Är det verkligen de amerikanska bolånen som orsakat hela den globala finanskrisen?

– USA är inte ensamt om ett par excesser och man kan säga att kineserna, eller Asien, på ett sätt är lika skyldiga eftersom de också gick för långt. De sparade för mycket och lånade pengar till oss för lätt så de frestade oss till fördärv.

Vad var varningssignalerna och vilka var de viktiga tillfällena då krisen kunde ha avvärjts?

– Varningssignalerna kröp fram som på kat­tassar, väldigt tyst. Vad fanns det att var­na om?! Alla var glada. Vi konsumerade. Rän­tan var nere. Inflationen var nere. Alla kunde säga: »Det går bra för oss«, »Vi är ett stort, starkt land«, »Vi har råd att låna«. Men konsumtionen blev alltmer beroende av svagare och svagare krediter som »finansingenjörerna« fick att se bättre ut än de var.

Hur kan förtroendet för den amerikanska ekonomin återställas?

– Med svårighet! Men vi har ett nytt ledarskap som hjälper psykologiskt. Men det här är en djupgående kris. Räntorna är redan låga så det kommer ta tid.

Varför har marknaden reagerat med stor skepsis mot finansminister Timothy Geithners finansiella räddningspaket?

– Vad som orsakat denna skepsis är en mycket komplicerad recession, den är mycket svår att hantera och vad vi upptäckt är en svaghet inom bankerna som är ganska omfattande. Sverige har haft lite erfarenhet av detta. Men i USA kommer det på en mycket större skala och ett av de stora problemen nu är att nästan hela världen också är i recession. När Sverige befann sig i sådana svårigheter kunde resten av världen ge stöd. Men resten av världen är inte där nu för att stödja USA.

Finansmannen George Soros har jämfört situationen med Sovjetunionens kollaps, andra jämför den med den stora depressionen. Vad tror ni krävs för en vändning?

– Jag tror att det tar tid men vad som kommer att komma ut av detta är att vi får en ekonomi som är bättre balanserad, starkare och mer hållbar med ett finanssystem som inte är så benäget till sammanbrott.

Så vilka är alternativen då USA tampas med insolventa banker, de senaste veckorna har man talat om att »nationalisera« bankerna, eller ta över dem tillfälligt?

– Hm, nationalisera är ett mycket laddat ord! Bankerna, vissa banker, kommer behöva kapital för att omstrukturera vilket regeringen kan komma att hjälpa till med. Det betyder inte att vi vill nationalisera eller … ja definitivt inte permanent kontrollera dem.

Häromdagen ökade regeringen sin ägarandel i Citibank till 36 procent. Hur skulle ett tillfälligt övertagande se ut?

– Jag vill inte prata i termer av »övertagande«. Det vi vill göra är att återställa förtroende och stabilitet inom dessa institutioner.

Om du ser framåt, vad borde USA sikta på när man kommer ur denna kris? Hur kan ett bättre finanssystem se ut?

– Vi borde sätta som mål ett finansiellt system som är stabilt och starkt och som också samarbetar mycket nära med andra länder eftersom detta är ett internationellt problem. Just på grund av den globala ekonomin måste vi jobba tillsammans.

Många tror att USA kommer tvingas höja skatter och ändra sin konsumtionskultur. Hur kommer krisen påverka amerikanernas självbild?

– Jag anser oss vara lyckligt lottade att i detta svåra skede ha ett nytt friskt ledarskap som vill attackera dessa problem grundligt och från flera håll och jag hoppas och tror att han (Obama) kommer lyckas tids nog.

Du har beskrivits som en mo­r­far eller farfar till den nuvarande regeringen. Hur skulle du beskriva din roll? Hur ofta talar du till exempel med Obama?

– Vi pratar inte om sådana saker. Jag är en mycket bra morfar! Jag har länge varit en supporter, det är allt jag kan säga.

Paul Volcker

Har arbetat under presidenterna John Kennedy, Lyndon Johnson, Richard Nixon, Jimmy Carter och Ronald Reagan. Som chef för Federal Reserve 1979–1987 gjorde han sig känd för att bekämpa inflation genom att driva upp räntan till skyhöga nivåer. Under de senaste åren har han bland annat han lett utredningar av schweiziska bankers hanterande av Förintelseoffrens konton, FN:s korruptionsdrabbade »olja för mat«-program samt energibolaget Enrons revisionsskandal.