Lysande prognoser

Text:

Bild: Nasa (2003)

Det är en myt att man skulle kunna se den kinesiska muren från rymden. Däremot är det faktiskt möjligt att få en mer korrekt bild över landets ekonomiska tillväxt med ett rymdperspektiv, än med myndigheternas officiella uppgifter.

Kinas BNP gick nyligen om Japans och landet är nu världens näst största ekonomi efter den amerikanska, men frågan är om inte alla stirrar sig blinda på siffrorna. Förutom att BNP som mått fått sin beskärda kritik genom åren, är siffrorna sällan helt tillförlitliga. Det handlar inte bara om att det är svårt att räkna rätt – det fuskas en hel del också.

Varje år i januari presenteras Kinas BNP-siffror för föregående år. Dessförinnan samlas statistiken in från lokala nivåer och skickas till de centrala myndigheterna som genom att addera siffrorna får en tillväxttakt på runt 14–15 procent, enligt Assar Lindbeck, professor vid Institutet för internationell ekonomi vid Stockholms universitet.

På den centrala nivån inser man dock att provinsledare har gott om incitament för att överdriva sina rapporter och skär därför ner det hela med några procent.

En del kritiker anklagar även Kina för att manipulera statistiken för att tona ned ekonomins instabilitet genom att skriva ner tillväxten i goda tider och överdriva den i sämre tider.

Ett tydligt fuskexempel är Greklands felaktiga tillväxtberäkning som blev startskottet för den senaste krisen i Europa. Bland annat ska landet ha fått hjälp av den amerikanska investmentbanken Goldman Sachs för att gömma sitt gigantiska skuldberg.

På lite närmare håll räknade Statistiska centralbyrån helt sonika fel över den svenska detaljhandelns utveckling i januari 2010. Den var inte alls så stark som man trodde. Anledningen? Ett beräkningsfel i programvaran. Vi minns även »sko-felet« 2008 som gav upphov till en felaktigt hög inflationssiffra inför Riksbankens sista räntehöjningar precis före Lehman Brothers-kraschen 2008. Då handlade det om felaktiga prisangivelser på skor.

Enligt Henrik Mitelman, chefstrateg på SEB, finns det en massa sätt att ljuga med statistik generellt. Och BNP är inget undantag.

– Det är naturligtvis jättesvårt att mäta ekonomisk aktivitet. Företag har ju olika incitament för att lämna in uppgifter, och ambitionsnivån är inte den högsta. BNP är ett mycket osäkert mått, säger han.

Allt det här ger en anledning att titta på hur det faktiskt ligger till, utan att behöva lita till enskildas bedömningar. Och det finns faktiskt en metod som professorerna Vernon Henderson, Adam Storeygard och David N. Weil vid Browns University presenterade i studien »Measuring Economic Growth from Outer Space« från 2008 – att se ljus som tecken på tillväxt.

Det går helt enkelt ut på att produktion avger energi, som i sin tur blir värme och ljus, som går att mäta med satelliter om natten. Medan BNP redovisas per land är det med den här metoden möjligt att även titta på regioner och städer.

För många utvecklingsländer är problemet med BNP att det ofta är svårt att överhuvud taget få fram kvalificerade uppgifter som ska ligga till grund. Vissa länder saknar helt officiell statistik, och de svarta eller informella marknaderna existerar i hög grad. Därför fokuserar studien på utvecklingsländerna då en ljusmätning kan bli långt mer exakt än någon annan ekonomisk måttstock.

En tydlig bild över metodens effektivitet att se utveckling över längre tidsperioder tecknas i satellitbilder över Nord- och Sydkorea. 1992 syntes endast ett par ljusprickar i Nordkorea, i Sydkoreas fall ljuskluster kring det större städerna. I bilder från 2008 har klustren blivit bredare och fler, medan det i Nordkorea verkar vara status quo. Det är tydligt hur snabbt utvecklingen har gått i Sydkorea jämfört med sin nordliga mer isolerade granne.

Professorerna tar upp differensen mellan länders officiella tillväxttakt och den reella. I Burma, till exempel, uppger man att den årliga BNP-tillväxten ligger på 10 procent. I ljusstudiens resultat handlar det snarare om en tillväxttakt på 3,2 procent. I Burundi verkar det däremot finnas tecken på att tillväxten varit högre än vad BNP-siffrorna anger.

Länge har det ropats efter alternativ till BNP, mycket på grund av att måttet felaktigt även har använts för att mäta välfärd i brist på bättre alternativ. Lösningen kan ligga i att blicka mot jorden med perspektiv från rymden.

Fakta | BNP

Värdet på alla varor och tjänster som producerats i ett land under ett år kallas bruttonationalprodukt och är det vanligaste måttet för att beskriva ekonomisk tillväxt.

Sveriges BNP ökade med 5,5 procent under helåret 2010 jämfört med 2009. På tisdagen kom siffror om att Sveriges BNP växte med 7,3 procent under fjärde kvartalet 2010 jämfört med samma period året innan. Det är tillväxtrekord för enskilt kvartal i Sverige.