Sjunger Metro på sista versen?

Text:

Bild: TOMAS ONEBORG/SVD/TT, JULIAN SIMMONDS

Metro fick nya ägare i februari 2017 när Stenbecksfärens maktbolag Kinnevik sålde gratistidningen till investmentbolaget Custos. Prislappen landade på 50 miljoner kronor. Bakom Custos stod norrmannen Christen Ager-Hanssen och hans affärspartner, finansmannen Mats Qviberg.

Några månader senare, efter kommersiella bakslag till följd av utspel från ägarna, tvingades Qviberg bort. Han sålde sina aktier för en krona och sköt även till ytterligare 50 miljoner kronor i syfte att stärka upp Metro. Men också för att mildra risken för eventuella rättsprocesser efter sin tid som frispråkig medieägare.

I dag, snart två år senare, tyder det mesta på att Metro befinner sig i ett finansiellt pressat läge. Bland Metropersonalen har det emellanåt funnits oro för att bolaget inte ska kunna betala de anställdas löner.

– Företaget har likviditetsproblem, vilket beror på att Metro gått back en längre tid, säger en källa.

Några personalneddragningar har ännu inte gjorts, tvärtom är förhoppningarna att Metros förlusttrend ska vända och satsningar planeras. Samtidigt är bolagets kassa i det närmaste tömd.

Enligt branschtidningen Medievärlden har Metro för närvarande en skatteskuld till Skatteverket på cirka 9 miljoner kronor. SL, som är distributör i kollektivtrafiken i Stockholms län, kräver bolaget på närmare 10 miljoner kronor i utebliven ersättning. Dessutom finns ytterligare åtta betalningsförelägganden hos Kronofogden om 1,3 miljoner kronor.

Ett av dessa krav kommer från Metros hyresvärd, Alecta. Fastighetsägaren har också lämnat in en stämningsansökan med ett yrkande på 2,4 miljoner kronor i utebliven hyra för årets första kvartal.

Metros huvudägare och vd, Christen Ager-Hanssen, har uppgett att man ska flytta till nya lokaler, att det funnits felaktigheter och att man inte betalat hyran på grund av åsiktsskillnader.

– Jag kommenterar inte processerna. Vad jag kan säga är att det som i alla tidningsbolag är en utmaning att driva verksamheten. Metro är ett turnaround-case av samma slag som mediebolaget Stampen, säger Christen Ager-Hanssen.

I en tidigare intervju med Fokus (nummer 41, 2018) har Ager-Hanssen gjort klart att han inte räds en juridisk process utan ser en sådan som ett av många verktyg när han driver bolag.

»Jag är den värsta fiende du kan ha«, sa han till Fokus då.

En person med insyn i Metro konstaterar att ägaren är kontroversiell.

– Det ser illa ut, men det handlar väl om att han ser livet på detta sätt – de flesta tycker att en hyra ska betalas, han ser det som något som är förhandlingsbart, säger uppgiftslämnaren.

Christen Ager-Hanssen har lång erfa-renhet av juridik och har bistått andra affärsmän i deras rättsprocesser. I rollen som juridisk rådgivare lärde han också känna Mats Qviberg, som anlitade honom i rättsprocesserna som följde på HQ Bank-kraschen.

Men efter att de som Metroägare blev oense och Qviberg tvingades lämna våren 2017 är de numera ovänner; de tvistar också om ekonomiska krav sedan Qviberg friades i HQ-målet.

Att de bägge förvärvade Metro överraskade många, särskilt som tidningen i flera års tid tampats med lönsamheten. Christen Ager-Hanssen har tidigare förklarat att en ny och viktig affärsinriktning för Metro har varit att låta andra bolag få annonsutrymme i tidningen i utbyte mot aktier i samma bolag.

Ett upplägg som dock inte genererar kassaflöde förrän man på sikt avyttrar aktier. Nu uppger Metro-ägaren att bolagets huvudaffär är e-handel och partnerskap. Enligt det senaste bokslutet, för år 2017, var omsättningen 257 miljoner kronor och förlusten 61 miljoner; året innan var förlusten 15 miljoner.

År 2017 uppgick enbart lönekostnader till 75,6 miljoner kronor. På månadsbasis handlar det om 6,3 miljoner kronor som går till löner – en siffra som kan ställas i relation till att det vid utgången av 2017 fanns 3,7 miljoner kronor i kassan, vilket knappast kunde täcka ens en månads lönekostnader.

Christen Ager-Hanssen, som är baserad i London, har det senaste året stigit in som vd för Metro. Han medger att åtgärder måste vidtas i Metro.

– Det handlar om att se över kostnads­läget och göra en del förändringar där. Vi ska också skjuta till mer kapital, men då vill vi också vara säkra på att få en rimlig avkastning på kapitalet, säger han.

I slutet på denna månad är det tänkt att Custos ska stoppa in 50–60 miljoner kronor för att stärka upp Metros finanser och då ska även skatteskulden lösas. Varifrån Custos kapital kommer är inte helt klart.

Enligt en initierad källa har Christen Ager-Hanssen kontaktat Mats Qviberg med ett erbjudande om att lägga ner rättsprocesserna. Som motkrav ska han ha krävt ett lån av Qviberg på 15 miljoner kronor. Detta ska i skarpa ordalag ha avböjts av Qviberg. Något senare ska även Ager-Hanssens son, som jobbar med Custos, upprepat erbjudandet till samma person, som om igen avböjde. Christen Ager-Hanssen vill varken bekräfta eller dementera uppgifterna.

– Jag kommenterar inget kring Mats Qviberg och de juridiska processerna runt honom, som ännu pågår.

Ager-Hanssens affärstaktik att på juridisk väg förhandla om kostnader har gjort att även tidningens distributör i Stockholms kollektivtrafik, SL, har att vänta sig rättsprocesser. Detta sedan SL, som nämnts, kräver Metro på 9,8 miljoner kronor i utebliven betalning för distributionen. SL har inte velat kommentera detaljerna ytterligare.

Enligt Metroägaren sa distributionsavtalet upp i somras, och han har till Medievärlden uppgett att »SL har varit ett hinder för vår utveckling och vi anser att vi har ett krav mot dem«.

– Vi ser fram emot att driva den saken i rätten, sa Christen Ager-Hanssen.

Läs mer:

Veckans FOKUS: Metroägaren: Jag är den värsta fiende du kan ha

Metros tidigare chefredaktör: »Vad Qviberg och jag sa till varandra stannar mellan oss«