Musikjätten mot börsen – kan bli nästa folkaktie

Text:

Svenskar har kunnat köpa Spotify-aktier under flera års tid. Helt lätt har det inte varit, men nu tar bolaget stora steg för att förenkla handeln – genom börsnotering i New York. Nyligen inlämnade Spotify en ansökan till amerikanska tillsynsmyndigheten SEC. Vid notering väntas börsvärdet bli mellan 130 och 190 miljarder kronor.

Det har varit lång väg hit för bolaget som startades i april 2006 och vars tjänst lanserades i oktober 2008. I dagsläget har man 71 miljoner betalande användare. 2017 landade omsättningen på 4,9 miljarder dollar, motsvarande 40,6 miljarder kronor. Vilket är 36 procent högre än året innan.

Enligt dokument inlämnade inför börsnoteringen ägs musikjätten i huvudsak av grundarduon Daniel Ek, som är vd, och Martin Lorentzon. De har tillsammans 21 procent av kapitalet och 80 procent av rösterna. I ägarkretsen finns också de svenska riskkapitalbolagen Creandum och Northzone samt kinesiska teknikjätten Tencent.

Börsnoteringen kommer gå till genom en så kallad direktlistning. Det är en ovanlig manöver där inga nya aktier ges ut, istället låter man befintliga aktier handlas direkt på börsen.

I Stockholms finansvärld har det varit en illa dold hemlighet att svenskar har kunnat Spotify-aktier genom så kallad gråhandel. Begreppet syftar på att det sker på informella marknadsplatser. Viss handel har skötts av en av storägarna, GP Bullhound, som också agerar som investmentbank.

Enligt en uppgiftslämnare har det hänt att GP Bullhound sålt aktier i mindre block när personal velat sälja, men det har också varit aktier för 10-20 miljoner dollar åt gången. Ibland poster värda uppemot 30 miljoner dollar, motsvarande en kvarts miljard kronor.

Försäljningarna har inte varit helt lätta eftersom aktieägaravtalen begränsar försäljningen genom så kallad »right of first refusal« – aktier som ska säljas till utomstående måste först erbjudas nuvarande aktieägare. Det har gjort processen krånglig, dyr och haft en inlåsande effekt för framför allt mindre aktieägare. Daniel Ek däremot, som sedan 2015 sålt betydande antal aktier, ska enligt uppgift ha inkasserat mellan 400 miljoner kronor och en miljard kronor.

Gråhandeln har därför syftat till att smörja aktiehandeln kring bolaget en aning. Motivet till handeln har varit de vanligt förekommande aktieoptionerna som finns i startupbolag.

Spotify hade tidigt en tilldelning av optioner som skedde från anställning och fördelades kvartalsvis under fyra fem år, varefter möjligheten att omvandla optionerna till aktier skett till det aktiepris som bolaget värderades till vid den initiala optionstilldelningen.

Den informella handeln har dock gjort att aktiepriset inte varit helt tydlig, eftersom det finns olika aktieklasser med både preferens- och stamaktier. Börsnoteringen i New York, som väntas ske tidigast i april, kommer nu innebära att bolagets aktiekurs framöver sätts av marknaden. Och till skillnad från tidigare är ingen aktieägare inlåst och kan sälja hela sitt innehav redan under första handelsdagen. På finansmarknaden talas det om att Spotify, trots noteringen i New York, kan bli en riktig folkaktie.

Läs mer:

Frågan kvartstår – hur ska bolaget bli lönsamma? (november 2017)

Nära maxvolym, kriget om lyssnarna (juni 2016)