Oväntat hög inflation – mat 11 procent dyrare

Den svenska inflationen fortsätter att stiga, dessutom mer än förväntat. I juni uppgick den till 8,5 procent – den högsta siffran sedan juli 1991.

Text: TT

Bild: Chris Anderson / TT

Inflationen enligt måttet KPIF steg från 7,2 procent i maj till 8,5 procent. Det var dessutom högre än marknadens förväntningar som låg på 8,1 procent, enligt en sammanställning från Bloomberg.

Prishöjningarna är nu breda, konstaterar Statistiska centralbyrån (SCB). Priset på livsmedel, el och drivmedel påverkade inflationen i juni mest. Jämfört med samma period förra året har maten blivit drygt 11 procent dyrare.

– Matpriserna, inte minst, steg snabbt, ännu snabbare än prognosen, säger Torbjörn Isaksson, chefsanalytiker på Nordea.

Bland enskilda matvaror som ökat kraftigt i pris finns kaffe som enligt SCB:s mätningar ökat med nästan 50 procent sedan förra året. Utöver kaffe konstaterar SCB att bland annat kött, mjölk, ost, ägg, bröd och övriga spannmålsprodukter var det som ökade mest i pris.

Inte heller när det gäller elpriserna syntes någon lättnad enligt SCB, vilket bidrar till ökande boendekostnader för svenska hushåll.

”Även prishöjningar för möbler, hotell-och restaurangbesök, rekreations- och kulturella tjänster samt personlig hygien påverkade inflationstakten i juni”, skriver SCB i pressmeddelandet.

Hushållens förmögenhet urholkas också via lägre börskurser och lägre bostadspriser, säger Isaksson. Sammantaget så kommer det här att kännas i plånboken.

– Det är en tuff tid som hushållen möter nu, säger han.

Enligt Isaksson kommer Riksbanken antagligen att gå fram snabbt med två räntehöjningar på 0,5 procentenheter.

– För de som har lån så stiger ränteutgifterna troligen ganska snabbt nu, säger Isaksson.

Nordeas prognos är att Riksbanken höjer räntan med 50 punkter vid mötet i september, och med ytterligare 50 i november. Styrräntan landar enligt det scenariot på 1,75 procent vid årsskiftet.

Givet junis höga inflation och de breda prisuppgångarna finns dock risk för att riksbanken höjer räntan mer.

– Det finns risk att man höjer ännu mer och ännu snabbare, säger han och fortsätter:

– De kommande inflationsutfallen är väldigt avgörande.

Inflationen kommer att fortsätta ligga på höga nivåer de kommande månaderna, säger Nordea-ekonomen, men det finns tecken på lättnader framöver. Dels handlar det om sjunkande råvarupriser, men också om och lägre transportkostnader från Sydostasien till USA och Europa.

– Transportkostnaderna har fallit successivt i flera månader och kommer sannolikt också fortsätta sjunka, säger Isaksson.

Råvarupriserna har också fallit, i vissa fall ganska kraftigt, säger han.

– Det här är väldigt viktigt för inflationsutsikterna. Sen är det svårt att säga när det sipprar igenom till konsumentpriser.

– Men det talar för att inflationstrycket kan lätta senare i år, fortsätter Isaksson.

Det här blev dyrare

Dyra drivmedel, livsmedel och dyr el bidrog mest till inflationsökningen i juni.

Livsmedelspriserna och alkoholfria drycker var i juni 11,2 procent dyrare, jämfört med samma period förra året. Mest har kött, ost, ägg samt bröd och andra spannmålsprodukter ökat i pris.

Elpriserna var i juni 39,8 procent högre än vad de var samma månad för ett år sedan. Om energiprodukter hade räknats bort från inflationstakten i juni hade KPIF hamnat på 6,1 procent förra månaden.

Drivmedelspriserna var i juni 54,2 procent högre jämfört med samma månad förra året.

Källa: SCB.