Låt pensioner slippa betala skatt

Text:

Blogg

Ibland måste man backa bandet och ifrågasätta själva principerna bakom ett förslag.

Det är ett bra tillfälle nu, givet regeringslimbo, då mycket är oklart om den kommande ekonomiska politiken. För den blivande finansministern har jag ett tämligen radikalt förslag – skattebefria pensionen.

Även om det går emot den senaste tidens pensionsdebatt.

Tidigare har finansminister Magdalena Andersson (S) gjort klart att hon vill stoppa skatterabatten för pensionärer som flyttar till Portugal. Som reglerna ser ut i dag kan svenskar flytta dit och under fem år ducka skatten på sin tjänstepension, eftersom enligt det skatteavtal för undvika dubbelbeskattning överlåter beskattning på boendelandet. I detta fall avstår Portugal och har i stället lockat dit pensionärer som köper bostäder och konsumerar i landet.

Men kryphålet bör täppas igen, menar Andersson.

Just nu behandlas alla pensionärer lika, förutom de som behandlas olika. Så i stället för att fundera kring om det kan finnas lärdomar att dra från grönbetet i Portugal, försöker man i stället få in alla i samma fålla som majoriteten.

Därför bör de bakomliggande principerna synas.

Pensionen består som bekant av flera delar. Tjänstepensionen, som är den del av pensionen som ens arbetsgivaren betalar in, är något som 90 procent av alla anställda redan har. Varje år beläggs sparandet med en schablonskatt, vilket tyvärr urholkar en del av sparandet. Inte mycket att göra åt.

Sedan när det är dags att betala ut tjänstepensionen tillkommer en ny skatt, eftersom det betraktas som en slags uppskjuten inkomst från arbetsgivaren till arbetstagaren som nu går igenom.

Nyckelfrågan – hur ska pensionsparande betraktas? Jag sällar mig till gruppen som ser det hela som ett sparande. På samma sätt som man gjort med investeringssparkonton (ISK) som beskattas med schablonskatt, kan pensionskapitalet schablonbeskattas, men i huvudsak bör pensionärer bli skattebefriade.

Bortfallet av skatt kan täckas av skattehöjningar på arbete, till exempel. Eftersom vi förhoppningsvis alla en dag blir pensionärer så finns det en rättvisa i upplägget, särskilt om skatteväxlingen sker i etapper.

Visst, för förvärvsarbetande småbarnsfamiljer som vänder på kronorna kan även en sådan växling vara betungande men samma personer torde finna glädje över att närstående pensionärer därmed inte längre måste ha ångest över privatekonomin eller löpa lika stor risk för att leva slutfasen av livet som fattigpensionär.

När man jobbar, då bidrar man – när man är pensionär, då ska man på sin höjd gulla med barnbarn och inte ha så mycket andra krav på sig. Man har gjort sitt.