Skattjägarnas nya taktik

Text:

Bild: Chris Maluszynski/scanpix

Flera av Sveriges mest kända riskkapitalister fick avsluta året med en ovälkommen julklapp från Skatteverket. Sexton högt uppsatta, tidigare och nuvarande, chefer på IK Investment upptaxerades med nästan två miljarder kronor. Den allra största andelen landade på en av grundarna, Björn Savén, som krävs på svindlande 875 miljoner kronor.

Enligt Skatteverket har cheferna inte redovisat pengar de plockat ut för så kallat »carried interest«, en sorts bonus inom riskkapitalbolagen som delas ut vid en lyckad affär. Skatteverket menar nu att det ska beskattas som arbetsinkomst.

Tvister om vad som ska räknas som ­arbetsinkomst och vad som ska räknas som ­kapitalinkomst är vanliga. För hög­inkomsttagare gör det stor skillnad. Skatte­satsen för kapitalinkomst ligger på 25 procent, för lön 55 procent. Det utgör många miljoners differens i skattekostnad. Generellt sett finns det många sätt för skatte­betalare att tolka skattelagstiftningen.

– Absolut finns det delar som skulle behöva tydliggöras mer. Men vi försöker också att informera om våra ställnings­taganden på vår hemsida och i diskussioner med skatterådgivare, säger Margareta Nyström, verksamhetsutvecklare och beställare av de insatser som granskar skatte­upplägg.

Höginkomsttagare vet naturligtvis att ett medvetet skattearbete kan spara dem miljoner och det är vanligt att ta hjälp av skattekonsulter hos banker eller revisions- och konsultföretag. Världens största revisionsbolag är Pwc. De bistår både företag och privatpersoner för att minska deras skattekostnader.

– Alla drivs av att göra rätt. Men olika handlingsalternativ inom de givna ramar som finns kan ge olika skattemässiga utfall, säger Roger Gavelin, partner vid skatte­avdelningen på Pwc.

Han betonar att de naturligtvis följer alla regler som finns, men menar att man ska vara medveten om att skrivna regler kan tolkas på olika sätt.

– Av medierapporteringen är det lätt att tro att all skattehantering är något lömskt. Men när det finns olika sätt att göra rätt, varför inte välja dem som är mest gynnsamma, säger Roger Gavelin.

Problemet med de mest gynnsamma sätten är att även om det inte strider mot lagen att nyttja dem så är de ofta inte vad lagstiftarna hade i åtanke när de skrev lagen. Det ligger i Skatteverkets uppgift att upptäcka just de här luckorna.

– Mycket av vårt arbete sker retroaktivt, men vi försöker att upptäcka upplägg tidigare nu. Det är något vi arbetar väldigt aktivt med, för att minska processer och merarbete både för oss och för företagen, säger Margareta Nyström på Skatteverket.

Under 2011 har fokus legat på att granska bonusar och incitamentsprogram för personer på ledande positioner och ­kapitalstarka personer, och att granska dem som bosatt sig utomlands. Just att nyttja internationella skatteregler har traditionellt sett varit ett populärt sätt att undvika svensk skatt. Enligt bedömningar från Skatteverket handlar det om 46 miljarder skattekronor som försvinner utomlands varje år, ungefär en tredjedel av det totala skattefelet.

Det kan då till exempel vara att personer skrivit sig utomlands trots att de bor i Sverige, eller att de fördelar tillgångar till utländska stiftelser där pengarna i själva verket går till grundaren, och att placera tillgångar i skatteparadis som Jersey och Schweiz för att slippa betala skatt på dem. Under 2011 har dock informationsutbytesavtal skrivits under med 36 skatteparadis, vilket minskat möjligheten att gömma undan pengar i andra länder. Däremot finns fortfarande möjligheten att teckna personal­optioner, betala ut styrelsearvoden till utländska dotterbolag och ha olika pensionsförsäkringsupplägg. Även om Skatteverket förhindrar existerande upplägg, så dyker det alltid upp nya sätt.

– Det handlar om förändringar av upplägg, inte helt nya. Vi har nu börjat sortera in beslut kring identifierade upplägg i en katalog för att lättare och tydligare kunna jämföra dem och upptäcka förändringar, säger Margareta Nyström.

I det aktuella fallet med »carried interest« i IK Investment är det heller inte helt klart hur de ska beskattas. Ett liknande fall togs upp redan 2010 med ett annat stort riskkapitalbolag, Nordic Capital. Då beslutade skattenämnden delvis i favör för bolaget. Carried interest skulle beskattas som kapitalinkomst, inte arbetsinkomst. Skatteverket överklagade och fallet ligger nu hos förvaltningsrätten där inget beslut ännu tagits.

– En skillnad mot IK Investment är att de inte har redovisat inkomsterna från carried interest överhuvudtaget, säger Göran Haglund, regionsamordnare för riskkapital­bolagsgranskningen i Stockholm.

Den här gången höll också skattenämnden med Skatteverket.

– När det gäller IK Investment handlar det primärt om att inkomsterna från carried interest ska beskattas här i Sverige, säger Göran Haglund.

Miljarderna ska betalas in senast 26 januari, men IK Investment har sagt att de kommer att överklaga kraven. Enligt Göran Haglund är reglerna i det här fallet inte otydliga.

– Det grundläggande är att man skiljer på arbetsinkomster och kapitalinkomster. Ersättning för arbetsprestationer ska beskattas som lön. Skatteverkets bedömning är att carried interest är en ersättning för det arbete som de anställda i IK Investment har utfört.

Fakta | Ola Rollén

Vd för det svenska bolaget Hexagon AB som nu krävs på 35 miljoner i skatt. Enligt Skatteverket bor Rollén i Sverige och är vd för ett svenskt företag, medan Rollén menar att han är bosatt i Storbritannien och har ingått två anställningsavtal med ett Hexagonbolag i Storbritannien och ett i Hongkong. Genom att lönen betalats ut via Hongkong har det blivit helt skattefria pengar.

Fakta | Björn Savén

Grundaren av Sveriges första riskkapitalbolag IK Investment har upptaxerats med nära två miljarder kronor. Björn Savén själv ska betala 875 miljoner kronor i skatt. Anledningen är att han fått så kallade carried interest-inkomster, vilket är en sorts vinstutdelning vid lyckade affärer.