Svart hål måste fyllas 

Kommunernas ekonomi försämras drastiskt. Var beredd på skattehöjningar.

Text: TT / Olle Lindström

Bild: TT

Förbundet Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) släppte en ny ekonomisk bedömning i veckan. Den pekar på snabba kast i sektorns ekonomi. Från rekordresultat 2021 och starka siffror även 2022 faller det samlade resultat i landets kommuner och regioner med 50 miljarder kronor till en samlad förlust på 6 miljarder kronor i år. Under nästa år väntas ett resultatras på ytterligare 28 miljarder kronor. Räntan och inflationen är de stora bovarna. 

– Det är en väldigt tuff situation. Men vi har klarat av att ta oss igenom svåra ekonomiska tider tidigare. Men staten behöver ta sin del av ansvaret, säger Anders Henriksson, SKR:s ordförande. 

Organisationen vill så snabbt som möjligt få budgetbesked från regeringen för 2024 och 2025. 

– Det är jätteviktigt att vi får en ökad långsiktighet hos kommuner och regioner, men också tydliga besked från staten för att undvika kortsiktiga beslut, eller att man genomför besparingar som blir större än vad de skulle behöva vara, säger SKR:s chefsekonom Annika Wallenskog. 

Värst är läget för regionerna, nästan samtliga bedöms gå back både i år och nästa år. 

"Underskottet motsvarar en skattehöjning på 72 öre eller en neddragning av kostnaderna med knappt 4,8 procent", heter det i rapporten. 

Stora underskott

Bland kommunerna spretar resultaten. Vissa går bra, andra har det betydligt besvärligare med finanserna. Och de lokala politikerna lär inte sitta med armarna i kors. Åtgärder i form av såväl besparingar som effektiviseringar och skattehöjningar är att vänta. 

"Men på flera håll är underskotten så stora att de inte är möjliga att hantera på kort sikt, vilket innebär att resultatnivån trots åtgärder i de allra flesta regioner och många kommuner förväntas bli negativ både i år och nästa år", skriver SKR. 

Chefsekonomen Annika Wallenskog understryker hur viktigt det är för både kommuner och regioner att hushålla. 

– Vi kommer till exempel säkert att få se nedläggningar av vissa skolor för att man får för få elever helt enkelt, och inte har råd att hålla dem öppna. 

De väntat stora underskotten även nästa år måste staten hjälpa till med, enligt intresseorganisationen. Det behövs ökade statsbidrag. Och besked brådskar. 

"En stor utmaning i hanteringen av ekonomin är avsaknaden av regeringsbesked om statsbidragens nivå för 2024. Det kan göra att kommuner och regioner avvaktar med att vidta nödvändiga åtgärder i tron eller förhoppningen om tillskott i höstens budgetproposition", skriver SKR. 

Alternativt blir det tvärtom. Kommunerna gör onödigt stora neddragningar, och sen kommer pengar från staten, resonerar intresseorganisationen. 

SKR anger inte i rapporten hur mycket statsbidrag som skulle behövas. Men tidigare har man flaggat för behov på över 20 miljarder kronor nästa år. Därefter – år 2025 – räknar SKR med att lågkonjunkturen ska vara över. 

***