Svenska bönder förlorar miljoner i Ryssland

Svenska bondekooperativ är på väg att förlora investeringar värda hundratals miljoner kronor i Ryssland.

Text: TT

Bild: Stina Stjernkvist / TT

Lantbrukstidningen ATL har kartlagt de svenska bondekooperativens verksamhet i Ryssland. Kooperativen har lämnat, eller är på väg att lämna, sina ryska verksamheter och för speciellt Lantmännen och Arla Foods kan det innebära svidande ekonomiska förluster på hundratals miljoner kronor.

Arla Foods har levererat mjölk från danska Arlagårdar till Starbucks och producerat hårdost, smör och mozzarella av rysk mjölk. När Arla etablerade sig i Ryssland 2007 gick företaget in med ett 75-procentigt ägande i ett ryskt bolag. En lokal mejerientreprenör ägde resterande 25 procent. Efter sex år köpte Arla ut entreprenören som delägare men behöll honom som vd.

I maj sålde Arla hela sin ryska verksamhet till vd:ns familj för bara 1 euro.

– Det finns ingen återköpsklausul utan beslutet är permanent. Vi har inga tillgångar eller aktier kvar i någon rysk verksamhet, säger Sandra Eriksson, pressekreterare på Arla och tillägger att den ryska verksamhet var "relativt liten" med en omsättning under 2021 på cirka 55 miljoner euro.

Arla ägs av cirka 8 900 mjölkbönder i Sverige, Danmark, Tyskland, Storbritannien, Belgien, Luxemburg och Nederländerna. Arla Foods är registrerat i Danmark och i Sverige finns cirka 2 200 ägare.

Lantmännen, som ägs och styrs av 19 000 svenska lantbrukare, har bakat hamburgerbröd och knäckebröd i två olika fabriker i Ryssland.

– Vi beslutade i slutet av mars att separera och avgränsa de ryska verksamheterna från resten av vår koncern, som ett första steg i en potentiell avyttring, säger Lantmännens presschef Tora Zeijlon som i övrigt inte vill kommentera några potentiella förvärv eller avyttringar.

De två bagerierna i Ryssland agerar nu självständigt under lokal ledning, helt fristående från Lantmännen, och använder bara sina egna lokala varumärken.

– Lantmännen kommer inte att tillgodogöra sig några finansiella vinster eller transaktioner från verksamheterna i Ryssland; alla betalningar, royalties och utdelningar har skjutits upp. Under årets första tertial gjordes en avsättning på 500 miljoner kronor avseende den ryska verksamheten för att spegla den risk vi har på värdet på våra tillgångar i landet. Den totala finansiella exponeringen i den ryska verksamheten uppgår till cirka 900 miljoner kronor, säger Zeijlon.

Lantmännen har också verksamhet i Ukraina. Ett kontor i Kiev och en produktionsanläggning med lager och kontor i Boryspil. Lantmännen producerar och säljer frukostprodukter, såsom gryn, flingor och müsli, i Ukraina och uppger sig ha gjort insatser till att trygga säkerheten för de 250 anställda i Ukraina.

Arla uppger sig ha "en liten verksamhet i Ukraina som till viss del är kvar, men på grund av kriget har den verksamheten minskat".

Det finns fler svenska livsmedelsproducenter som har eller har haft intressen i Ryssland, enligt ATL. HK Scan har haft ett fåtal mindre samarbetsavtal i Ryssland och Belarus som nu har avslutas. Varken Norrmejerier eller Skånemejerier är i Ryssland, men Skånemejeriers ägarkoncern Lactalis är stora i Ryssland. Kronfågel och Kronägg har inget samarbete med ryska bolag, men deras ägarkoncerner kan ha det.

***