Tronföljare på väg

Text:

En legendarisk informationsdirektör i Wallenbergsfärens maktbolag Investor gav en gång ett råd till sin efterträdare: se på familjen som kungligheter. Familjemedlemmarna var, hävdade han, unika i näringslivet. De var de enda som kunde skapa en nyhetshändelse bara genom att öppna munnen. Det skulle man hushålla med.

Efterträdarna har nog lyckats med uppdraget, kungaglansen är intakt. Följaktligen blev det rubriker när Jacob Wallenberg, en av de två kusiner som i dag styr bolagsgruppen, i söndags intervjuades av nyhetsbyrån Reuters. Inte minst då ämnet drog åt det kungliga: successionen.

Det börjar nämligen dra ihop sig.

Jacobs pappa Peter (»Pirre«), 88, är fortfarande ordförande i Knut & Alice Wallenbergs stiftelse, kärnan i familjeimperiet. Familjens makt finns inte i privatförmögenheter utan i kraften att utnämna efterträdare i stiftelserna, och därmed i bolagen därunder. Maktskiftena sker därför inte när arv fördelas, utan i en mer informell process där lämpliga observeras, testas och väljs ut.

Liksom hos Bernadotterna är successionen något som man ytterst ogärna pratar om. Men i intervjun med Reuters bekräftade Jacob Wallenberg att det just nu faktiskt sker träning av några ur den nästkommande, sjätte familjegenerationen. Wallenberg berättar till exempel att han ordnar seminarier på ett gammalt gods för i runda tal 30 arvtagare i åldrarna 15 till 30.

Det är just i 30-årsåldern som sfärens medlemmar brukar lämna anonymiteten och ta steget in i sfären. Det var till exempel i mitten av åttiotalet som Jacob och hans kusin Marcus, båda födda 1956, fick jobb på SEB. I början av nittiotalet tog de sedan steget upp till styrelseplatser.

Mycket talar för att vi snart ser någon eller några göra en liknande entré. Men vilka är de?

Till skillnad från kungafamiljen är Wallenbergarnas telningar långt mer oexponerade. En av få stora kartläggningar gjordes av Affärsvärlden 2010. Där identifierades 27 barnbarnsbarn till Pirres pappa Marcus Wallenberg (»Dodde«) som borde komma på tal. I praktiken var bara sju personer verkligt aktuella. De är barnen till Jacob och hans kusin Marcus (»Husky«), de två mest operativa i sfären i dag. Historiskt är det genom de verksamma som makten förts vidare.

Marcus son Marc är den äldsta i denna grupp. Han är född 1986 och närmar sig den ålder då hans far och farbror började jobba i sfärens bolag. Vad Marc gör i dag är okänt, men han har gått i fäders fotspår och utbildat sig i USA. Affärsvärlden beskrev honom som »något av en konstnärssjäl, så det är inte säkert att han vill göra karriär i sfären«. Hans syster Jessica är bara ett år yngre och har även hon pluggat vid amerikanskt universitet.

Jacob Wallenbergs barn Lovisa, Alice och Jacob Jr (»Joppi«) är något yngre, mellan 26 och 22 år gamla. Mycket talar dock för att någon av dem också kan slussas in. Denna gren är den dominerande i sfären i dag, med Peter på toppen och hans söner Jacob och Peter Jr (»Poker«) på centrala positioner.

Att den äldsta lyfts fram behöver dock inte vara en nödvändighet. Familjens nuvarande överhuvud Peter Wallenberg var »Doddes« yngste son. Peter misstroddes av sin far och fick axla rollen först efter dennes död 1982.

Det kanske mest intressanta med successionen i Wallenbergsfären är att det är så många kvinnor som kan ta över. Att de släpps fram är heller ingen omöjlighet. Familjen har på senare år varit långt bättre på att lyfta fram kvinnor än konkurrenterna i Handelsbanksfären. Häromåret fick också Marcus syster Caroline Ankarcrona ta plats i styrelsen för Knut & Alice Wallenbergs stiftelse.

Det är i alla händelser dags att hålla utkik i SEB och de andra sfärbolagen om några ungdomar med rätt efternamn börjar dyka upp i rullorna.