EU rakt in i kommunen

Fem frågor till Marcus Stolte Holmberg, Chef EU- och internationella sektionen på Sveriges Kommuner och Regioner.

Text: Christian Holm

Bild: Pressbild ICLD / SKR / TT

På vilket sätt angår valet till Europaparlamentet svenska kommuner och regioner?  

– Svenska kommuner och regioner har ett långtgående självstyre och den svenska välfärden är omfattande, och berör många olika delar av samhället. Vi uppskattar att ungefär 60-70 procent av en kommun eller en regions uppgifter påverkas direkt eller indirekt av EU. Det handlar om lagar och regler som påverkar transporter, upphandling, vatten och avlopp, luftkvalitet med mera.  

Är det något särskilt som står på spel från ert perspektiv?  

– SKR deltar inte aktivt i någon valrörelse och därför uttrycker vi det inte på det sättet. Vad vi har gjort är att ta fram ställningstaganden kring frågor som är viktiga för kommuner och regioner som vi vill att EU ska arbeta med arbete med under nästa mandatperiod, exempelvis för en fortsatt stark sammanhållningspolitik, en livskraftig europeisk arbetsmarknad med en stark roll för social dialog, välfärdsutveckling i en digital värld, och en ambitiös miljö-, energi- och klimatpolitik som tar hänsyn till svenska förhållanden, för att nämna några.  

Är de centrala frågorna för SKR likartade som för kommunala- och regionala institutioner i andra EU- länder?  

– De områden som jag lyft ovan skulle jag säga är lika relevanta för andra kommuner och regioner runt om i EU som för oss i Sverige. 

Vilken partigrupp driver den frågan? På vilket sätt?  

Kan inte svara på den frågan, av hänsyn till att vi inte engageras oss i valrörelsen  

På vilket sätt märker man att valet till europaparlamentet närmar sig? Hur mycket valfeber har du, hur hanterar du den?  

– Absolut. Jag kanske inte har valfeber men det är roligt att det diskuteras och samtalas om EU mycket mera än vad det annars görs. Det här är ett viktigt val som berör oss alla, trots det röstade bara 55 procent av de röstberättigade i Sverige i förra valet. EU är vår fjärde demokratiska nivå, efter stat, region och kommun, som också har mandat att stifta lagar och förordningar som påverkar vår vardag på olika sätt. Det är naturligt att vi får ett större fokus på EU när det är val till Europaparlamentet, vi ser det i media och i sociala medier, men EU-frågor är något som bör få större utrymme i det demokratiska samtalet även mellan valen. Jag hoppas verkligen vi får det även efter den 9 juni. Jag hoppas också att vi får se ett mycket större valdeltagande denna gång. Gå och rösta!