»En stark identitet sätter sig«

Text: Love Lyssarides & Nils Stahle

Vilken betydelse kan logotyper och grafiska profiler ha för en myndighet?

– En grafisk profil består av flera saker: en logotyp, symbol, färger, typsnitt, bildval och ikoner. Profilens främst egenskap är att gestalta en identitet. En logotyp och en symbols roll är att signalera att »här är vi». Svenska flaggan fungerar som en symbol för Sverige. Den är officiell, enkel, färgstark och väldigt tydlig. Den kräver inte heller att man ska kunna läsa. Den borde användas oftare, tycker jag. En myndighets grafiska profil ska vara tydlig och enkel att avläsa och förstå.

Vad är viktigt att tänka på när man utvecklar en grafisk profil?

– Att en utveckling av en tidigare profil kan ske av olika skäl: ekonomiska, politiska, tekniska eller juridiska. Oftast är det politiska skäl som ligger bakom, som när olika myndigheter går samman och får ett nytt namn. Då tvingas man göra om den grafiska profilen. En myndighet bör anpassa sig till samhällets utveckling, som att till exempel språkanpassas. Den grafiska profilen bör vara tydligt och enkel.

Vad kan en organisaition uppnå med en lyckad visuell kommunikation?

– Mycket. Man vet vart man ska vända sig och till vem. Det blir inga missförstånd eller feltolkningar. En stark identitet sätter sig också i vårt medvetande. Den kan symbolisera trygghet men också anonymitet, eller ett varmt bemötande. Det beror på vilken roll den har.

Läs »en skattefinansierad identitetskris« om svenska myndigheter som bränner miljonbelopp på en grafisk identitet