»Avund är en egenskap som plågar mig«

Text:

Bild: TT

Du lät 1 200 personer ranka vilka som är vår tids värsta synder. Varför ses just falskhet, hat, hänsynslöshet, översitteri, trångsynthet, främlingsfientlighet och girighet som de värsta karaktärsdragen i dag?

– Det finns inte bara ett skäl utan flera, men att falskhet hamnar på första plats tror jag beror på att vi värderar trygghet så mycket, något som i sin tur bygger på tillit. Allt som kan rubba denna trygghet, som falskhet, reagerar vi starkt på. Tillit är ju det som ett välfungerande samhälle vilar på. Jag tror att vi har folkhemstankarna om välfärdssamhället att tacka för att vi värderar det så högt.

Vad överraskade dig mest av resultatet?

– Att människor i så liten utsträckning sa att de själva hade dessa egenskaper som de rankade som de värsta. Alla kan vara falska, hänsynslösa och vara trångsynta.

Vad kan man lära av att fundera på begreppet synd?

– Det viktiga är att fundera på vilka mörka egenskaper man har. Avgörande är att kunna titta på sig själv, för har man insikt har man möjlighet att påverka sina egenskaper, annars blir man ett hjälplöst offer för dem.

Är de gamla dödssynderna fortfarande aktuella och i så fall hur?

– Den enda som överlevde var girighet, men visst har de relevans även i dag. Lättja menade man kunde vara något bra. Men ser man lättja som likgiltighet då blir egenskapen plötsligt relevant. Ta den relativa likgiltighet vi har mot människor i utvecklingsländer – där skulle vi kunna göra mycket genom att skänka pengar till hjälporganisationer.

Vilken är din värsta synd?

– Avund, även om den är utanför listan. Det är en egenskap som verkligen plågar mig. Så min främsta uppgift i dag är att lära mig att vara glad åt andras framgångar eftersom man då kan få mycket mer att glädja sig åt.

Fakta | Fem frågor

Stefan Einhorn är cancerläkare, professor och författare, bland annat till boken »Konsten att vara snäll«. I sin nya bok »De nya dödssynderna« jämför han de klassiska dödssynderna med de egenskaper som ogillas mest i dag.