»Det var nästan ett konkursbo«

Text:

Bild: johan jeppson/skatteverket

Hur ser du på Skatteverkets relationer till det svenska näringslivet?

– Vi har goda relationer både med företag och med organisationer som Svenskt Näringsliv. Sedan har vi olika roller. Vår roll är att se till att man betalar den skatt som riksdagen beslutat. De har en annan roll. Då kan vi ibland ha olika uppfattningar och det är inget konstigt med det.

Svenskt Näringsliv skrev nyss ett brev där de menade att den nya lagstiftningen om interna ränteavdrag skulle bli godtycklig. Kommentar?

– Det handlade om den delfråga som kallas för omvänd ventil. Det betyder att Skatteverket kan underkänna ränteavdrag , även om motsvarande  ränteinkomster beskattas med minst 10 procent, om Skatteverket kan visa att ränteavdraget inte är affärsmässigt. Just den delfrågan  ledde till invändningar från näringslivsföreträdare. I den mån de är kritiska ska de vända sig till Anders Borg, vilket de också gjorde. Det är ju politikerna som stiftar lagarna, inte Skatteverket.

Men de ifrågasatte också Skatteverkets kompetens att göra affärsmässiga bedömningar.

– Det är klart att det kan vara svårt att bedöma vad som är affärsmässigt för såväl skattebetalarna som Skatteverket och domstolarna. Jag tycker att man så långt som möjligt ska undvika den typen av svårbedömda bestämmelser. Tyvärr är ränteavdrag  ett så komplicerat område att det är svårt att utforma lagar som inte har några bestämmelser som leder till svåra bedömningar.

Din största förändring på Skatteverket?

– Vi har fått ordning på vår ekonomi. När jag tillträdde hade vi stora underskott. Det var nästan ett konkursbo, som min företrädare uttryckte det. Men nu är den stabil och bra.

Ett deklarationstips till företagare, inför nu på onsdag?

– Deklarera elektroniskt! Det är mycket lättare att göra rätt och man kan direkt se vilken skatt det blir. I år kan även enskilda näringsidkare få tillbaka på skatten före midsommar om de deklarerar elektroniskt.