»En utgrävning på en parkering är annorlunda«

Text:

Bild: Scanpix

Lin Annerbäck, antikvarie och samordnare för projektet att hitta kvarlevorna av Magnus Ladulås, Richard III:s skelett har hittats på en parkeringsplats i England – vad tänker du om detta fynd?

– Jättespännande! Jag har följt detta väldigt noga. Men det är helt annorlunda med en sådan utgrävning på en parkeringsplats jämfört med att göra det i en kyrka där det krävs en massa tillstånd.

Hur går det med jakten på Magnus Ladulås? Två gravar har öppnats i Riddarholmskyrkan i Stockholm men Ladulås låg inte i någon av dem.

– Vi vill titta på en tredje möjlig gravplats i kyrkan så just nu väntar vi på tillstånd från länsstyrelsen. Det drar ut lite på tiden eftersom de behöver mer underlag innan de kan fatta ett beslut. Tidigast till hösten kan vi dra i gång igen.

Vad bli då nästa steg?

– Skillnaden nu är att vi vill gå igenom i orörda lager. De tidigare undersökta gravtumborna öppnades i början av 1900-talet. Nu handlar det om helt orörda lager från 1200-talet. Det är också därför länsstyrelsen kräver ett helt annat underlag. Det måste finnas väldigt särskilda samhällsnyttiga skäl som gör det värt att genomföra en utgrävning som bara handlar om forskning och inte om att till exempel dra en tunnel eller bygga en väg.

Varför är det så viktigt att hitta gamla kungar?

– Därför att det är av stort allmänintresse att kunna sitt lands historia. Man kan få veta hur de levde, vad de åt och vilka sjukdomar de hade. Sedan är det ju spännande att hitta Magnus Ladulås för att få veta hur denna klosterkyrka användes och hur helgonkulten runt honom såg ut. Dessutom är det intressant att få mer information om vilka det är som ligger i de andra gravarna som vi har öppnat.

Vilket är drömfyndet i din värld?

– Utan tvekan Magnus Ladu-lås. Är man ute och fältgräver är ett importerat, ovanligt föremål väldigt eftertraktat.