»Man är alltid nervös när andra granskar«

Text:

Bild: Scanpix

Vilken blir din viktigaste uppgift som vd på Sveriges Radio?

– Konkurrensen om mediepubliken hårdnar och det är en stor utmaning att nå ut till unga lyssnare som knappt ens vet att Sveriges Radio existerar. Vi måste även kunna fortsätta att producera kvalitativ originaljournalistik och utvecklas på ett innovativt och modernt sätt.

Är du nervös inför den kommande public service-utredningen?

– Nervös är man alltid när andra granskar ens verksamhet eftersom man inte vet vad det blir. Men jag har även en stor tillförsikt eftersom den granskande kommittén består av väldigt kompetenta människor. Jag tror och hoppas att de förstår att vårt arbete på Sveriges Radio inte blir mindre viktigt i framtiden och att vi har en mycket stor roll att spela i ett demokratiskt samhälle.

Vad tycker du om kommitténs förslag som hittills har läckt ut gällande begränsning av webbpublicerat material och obligatorisk skatt i stället för licensavgift?

– Vad gäller begränsningen av vårt webbpublicerade material så har jag svårt att tro att det verkligen blir så. Om det kommer ett förslag om att införa en obligatorisk skatt är min ståndpunkt att det viktigaste är att vårt oberoende från politiken garanteras i finansieringen.

Ser du någonting positivt med de framkomna förslagen i utredningen?

– Jag har ännu inte läst utredningen och vet inget mer än de förslag som hittills framkommit i media. Därför är slutsatser omöjliga att dra. Men självklart är det bra att vi granskas. Vi har dock ett starkt Sveriges Radio och våra lyssnare har förtroende för oss. Det ska vi värna och vara stolta över.

Tror du att utredningen ger ringar på vattnet i hela medielandskapet? 

– Det kan jag inte direkt uttala mig om. Men det vore ju att hymla att säga att kommersiell och licensfinansierad media inte påverkas av varandra. Jag är dock övertygad om att vi kan existera sida vid sida.