»Vi älskar folk och vill ha mer folk«

Text: Hilda Ärlemyr

Bild: TT

– Vi har haft liberalismen i vår ideologi från början. Vi heter ju folkpartiet liberalerna sedan 1990 men nu tycker vi det är dags att bli ännu tydligare. 1990 trodde vi att liberalismen hade segrat, muren hade fallit och vi såg ett samhälle som präglades av liberala värderingar. Nu 25 år senare med sverigedemokraterna på frammarsch och med dåden i Paris i tankarna, inser vi att det inte är så självklart med liberala värderingar längre.

Gillar ni inte folk längre?

– Vi älskar folk och vill ha mer folk än 5,4 procent av rösterna! Vi tror att vi kan få fler att välja oss genom att bli tydligare med vår ideologi, då är namnbytet en del i det arbetet. Målet är att samla fler liberaler än vi gjort tidigare.

Annie Lööf har gjort anspråk på att ta över ledarskapet för alliansen. Varför gör inte folkpartiet det?

– Jag tror att alla partier i alliansen gör anspråk på att ta över ledarskapet. Varje gång vi möter väljarna gör vi det med den ambitionen. Men vi samarbetar väl och har inte haft några bråk om vem som ska leda.

Den nya förkortningen ska vara Lib. Hur uttalar man det egentligen?

– Som början på namnet liberalerna. Vi funderade på förkortningen L också, fördelen med det är att det är kort, men det är inte så bekvämt att säga. Lib ligger bättre i munnen och dessutom hör man tydligare vad det är. Så förkortas också vårt systerparti i Storbritannien.

Vad blir mest liberalt på ert landsmöte i helgen?

– Det avgör ombuden, men de ska ta ställning till förslag om en ny skatte- och bostadspolitik. De kommer också ta ställning till förslag på jämställdhetsområdet och en modernare funktionshinderpolitik.  

Fakta | Fem frågor

Maria Arnholm är folkpartiets partisekreterare. Hon och resten av partistyrelsen vill att partiet byter namn till liberalerna (med förkortningen Lib) under landsmötet i helgen.