Forskarfeber

Text:

Bild: scanpix

Profiler i vitt

Paracelsus
Förebilden till Frankensteins spektakulära experiment var läkaren Filippus Aurelius Bombastus Theophrastus von Hohenheim (1493–1541), även kallad Paracelcus. Hans svårtolkade läror har lyfts fram som politiskt exempel av statsapparaterna i både Nazityskland och Östtyskland.

Florence Nightingale
Krimkrigets självuppoffrande sjuksköterska kallades även »The Lady of the Lamp« för sin vana att besöka sina patienter även nattetid. Förutom sina insatser under den pågående konflikten var hon även mycket statistiskt kunnig, hon utvecklade ett slags cirkeldiagram för att visa hur dödligheten i Krimkrigets sjuk­tält minskade med förbättrad hygien.

Sigmund Freud
Psykoanalysens fader gjorde noggranna analyser av kokainets effekter och rekommenderade det mot bland annat morfinberoende. Hans divan är berömd. Redan under sin livstid kritiserades han för att använda ovetenskapliga metoder och att för att förfalska sin forskning för att det skulle passa hans teorier. Han har dock berikat vårt språk med begrepp som penisavund och freudiansk felsägning.

Karolina Widerström
Sveriges första kvinnliga läkare examinerades från Karolinska institutet 1888. Hon utbildade sig därefter till gynekolog och bidrog bland annat till att sexualundervisning blev obligatorisk i de svenska skolorna. Hon var verksam i den svenska kvinnorörelsen ända fram till sin död 1949.

Sifferexercis

277 svenskar går det på varje läkare.

Det fanns 33 400 yrkesverksamma läkare i Sverige 2009.

7,5 miljoner liv skördas i mödra- och nyföddhetskomplikationer varje år.

5 miljoner människor dör varje år i aids, tuberkulos och malaria.

Skandaler i läkarrock

1930 I början av 1900-talet hade rasbiologin en framträdande plats inom forskningen. I Sverige ritades skallindex, i Tyskland ägnade sig Josef Mengele åt grymma experiment i koncentrationslägret Auschwitz-Birkenau.

2004 upptäcktes att forskaren Andrew Wakefields slutsatser om en koppling mellan barnvaccin (mot mässlingen, röda hund och påssjukan) och autism byggde på falsarier och felaktigheter.

2007 visade en svensk studie att fabriker i Indien pumpar ut stora mängder antibiotika rakt ut i avloppsvattnet och nyligen avslöjades att det finns kopplingar till svenska läkemedelsföretag.

Sju svenska Nobelpristagare i medicin

2000
Arvid Carlsson tillsammans med amerikanerna Paul Greengard och Eric R Kandel för sin forskning om signalsubstanser i hjärnan, bland annat för upptäckten av dopamin och hur det påverkar kroppens rörelser.

1982
Sune K Bergström och Bengt I Samuelsson tillsammans med britten John R Vane för forskning om det hormonlika ämnet prostaglandin.

1981
Torsten N Wiesel tillsammans med amerikanerna Roger W Sperry och David H Hubel för upptäckter om hur synintryck behandlas i hjärnbarken.

1970
Ulf von Euler tillsammans med britten sir Bernard Katz och amerikanen Julius Axelrod för upptäckten om hur synapserna i hjärnan fungerar.

1967
Ragnar Granit tillsammans med två amerikaner för forskning inom nerv- och sinnes­fysiologin och undersökningar av människans färgseende.

1955
Axel Hugo Theorell för sina rön angående enzymer.

1911
Allvar Gullstrand för forskning kring hur ljuset bryts i ögat.