Är vita medelålders män debattens slagpåsar?

Vi har kommit långt med jämställdheten. Varför är det fortfarande så accepterat att häckla män som grupp?

Text:

Uttrycket "vita, medelålders män" används ofta nedsättande i dag. Vi har kommit långt med jämställdheten sedan femtiotalets strikta könsroller, men fortfarande är det gångbart att använda män som skällsord och att förlöjliga män på olika sätt. Innebär detta fortfarande att slå uppåt? Eller sparkar man snarare neråt, mot pojkar som klarar sig sämre i skolan, mot incelmän som är förlorare på äktenskapsmarknaden?

Något med manligheten och mansrollen håller på att processas kollektivt, det märks inte minst på tidningarnas kultursidor där toxisk maskulinitet döms ut samtidigt som känsliga, sköra män framställs som löjliga. Är det fortfarande kul? Dessutom: politisk spaning om en vårbudget som är intressantare än vad man skulle kunna ana. Gäster: Erik Hörstadius, skribent, Niclas Järvklo, idéhistoriker, Johan Hakelius, politisk chefredaktör på Fokus. Programledare: Nina Solomin.