”Könsbyteslagen bygger på ideologi, inte vetenskap”

Det ska bli lättare att byta juridiskt kön, enligt ett lagförslag från den avgående regeringens. Men är det oproblematiskt att alla från 16 år ska kunna byta kön utan diagnos eller utredning?

Text:

Föreställningen om att könet sitter i hjärnan och är frikopplat från biologi handlar om ideologisk övertygelse och saknar vetenskaplig grund. Det anser avsnittets gäster, som är kritiska till det könsbyteslagförslaget. Emelie Köhler har själv påbörjat ett könsbyte och ångrat sig. Tanja Olsson Blandy har i många år arbetat med jämställdhetsfrågor inom Regeringskansliet och har följt den nya könsbyteslagens väg från spektakulära utredningar till dagens förslag. Vilka slutsatser kan Sverige dra av att Storbritannien har stängt landets transvårdsklinik? Och hur lämpligt är det att RFSL med sin radikala agenda i transfrågan haft en så central roll i de statliga utredningarna? Gäster: Emelie Köhler, Tanja Olsson Blandy och Johan Hakelius. Programledare: Nina Solomin.