Alltför snabba cash

Text:

Bild: Bertil Enevåg Ericson / Scanpix

När pensionsåldersutredningen presenterades i tisdags kallade socialförsäkringsministern den en av vår tids viktigaste. Som att han var tvungen att understryka det, Ulf Kristersson, när hans presskonferens krockade med den som Fredrik Reinfeldt och de tre andra partiledarna höll om några satsningar i vårbudgeten.

Svenskarna ska jobba längre, är den enklaste sammanfattningen av den stora utredningen. Det behövs för att säkra välfärden när människor blir friskare och äldre.

Men det finns ett problem med pensionssystemet som inte handlar om hur länge vi arbetar, utan om hur vi plockar ut pengarna. I dag tar allt fler ut mer av sina pensionspengar tidigare och på kortare tid. Det gör pensionärerna fattigare i längden.

Den allmänna pensionen får man i dag plocka ut från det att man fyllt 61 år. Tjänstepensionen och privata pensionsförsäkringar sex år tidigare, från 55 år.

När man vill ta ut sin tjänstepension, den del av pensionen som brukar vara reglerad i kollektivavtalen, kan man välja att göra det som en livslång uttagning eller under en begränsad tid, varav den minsta är fem år. På AMF, som har hand om tjänstepension för stora delar av LO-kollektivet, har man under några år sett att fler väljer att plocka ut pengarna under kortare tid. När tjänstepensionen är slut sjunker sedan inkomsterna.

– Det finns en grupp som tänker att de tar pengarna när de är pigga och krya och att staten ändå tar ansvar för deras väl och ve när de är äldre. Det kommer bli en stor utmaning för samhället om det tänkesättet sprider sig mer, säger Fredrik Nordström, affärsutvecklingschef på AMF.

Det finns många anledningar till att fler tar ut sina pengar tidigare i livet. En del gör det för pensionärsrabatternas skull. Det finns de som på grund av låg pension väljer att ta ut så mycket av tjänstepensionen som de kan. Några förstår inte systemet, och undrar varför pengarna slutar komma efter några år.

Att fler plockar ut sina pengar kan också ha att göra med att pensionssystemet är det socialförsäkringssystem som svenskarna har lägst förtroende för. Konsumenternas försäkringsbyrå och Finansinspektionen har tidigare varnat för att en del bolag räknar med så långa livslängder att många förlorar pengar.

Det är vanligt att företag med andra spar- eller investeringsformer uppmuntrar äldre personer att ta ut sina pengar och omplacera dem. Investeringar som går bra för vissa, sämre för andra.

– För den skattesubvention som staten ger till tjänstepensioner och privata pensionsförsäkringar vill man ha något tillbaka. Utifrån samhällets perspektiv innebär det att man ska ha vettiga inkomster livet ut och inte behöva försörjningsstöd senare, säger Fredrik Nordström.

Pensionsåldersutredningen föreslår att åldern för uttag av tjänstepension ska höjas till 62 år, för att hålla kvar fler som arbetande skattebetalare. Men i vilket tempo man sedan kan ta ut pengarna berörs inte.

Även i det allmänna pensionssystemet ser Pensionsmyndigheten att fler plockar ut sin pension tidigt och därför får lägre månadsersättningar.

– Särskilt om tjänstepensionen sedan tar slut har man så låg inkomst att samhället måste gå in med bidrag och tilläggsfinansiering. Det är ganska lång eftersläpning, men det troliga är att vi får se fler pensionärer med för låga inkomster, säger Ole Settergren, chef för pensionsutveckling på Pensionsmyndigheten.

När det gäller den allmänna pensionen, menar Pensionsmyndigheten, minskar problemet om politikerna beslutar att höja den lägsta pensionsåldern så som utredningen föreslår. Men tjänstepensionernas uttagstempo finns det inte förslag på att ändra. I stället vill utredaren att fack, arbetsgivare och regering gemensamt ska titta på hur tjänstepensionerna ska förändras, i ett trepartssamtal. Som ju inte har visat sig vara den här regeringens starkaste sida.

 

Fakta | Utredningens förslag

Riktåldern ska följa medellivslängdens utveckling, beräknas varje år och träder i kraft fyra år senare. 2015 beräknas riktåldern bli 66 år. Pensionen blir sämre om man tar ut den tidigare. Gränserna för hur tidigt pensionerna kan tas ut höjs. För inkomstpension till 62 år 2015 och till 63 år 2019. För tjänstepensioner och privata pensioner från 55 år till 62 år 2017.