Årets totalvinnare – ständigt detta Lomma

Blixten slår aldrig ner på samma ställe två gånger, heter det. Men när Bäst att leva 2021 slutsummeras är vinnaren i topp densamma som 2020: Lomma.

Text:

Rubriken var talande. När Sydsvenskan summerade fullmäktigeprotokollen i Lomma föregående år konstaterades: Läget är så bra att oppositionen i stort höll med

Robert Wenglén är universitetslektor i företagsekonomi och inriktad på ledarskap, inte minst i offentlig sektor. Sedan 2018 har han möjlighet att pröva teorierna i praktiken som kommunstyrelsens ordförande (M) i Lomma.

Och att kommunen för andra året i rad blir etta i Bäst att leva kommer inte av sig självt:

– Andra kommuner kan vara avundsjuka på oss. De kan säga: Det är inte konstigt att det går bra för er som ligger vid havet. Eller: Ni ligger så nära en storstadskommun. Ja, nära en storstad eller vid havet ligger många, säger Robert Wenglén.

Det handlar om en aktiv strävan att bli bättre på allt.

Lomma, Skåne län

Befolkning: 24 753 (2021-03)

Flyttnetto: 29

Medianinkomst: 375 620 kr.

Skattesats: 30:82

Politiskt styre: M+L+C+KD

Största parti kommunvalet: M 38,8 % (förändring sedan 2014: -6,8%).

Snittpris för småhus per kvm: 47 249 kr (förändring 12 mån +22,6%).

Kändis: Tv-kocken Tareq Taylor.

– Andelen godkända i skolan är extremt hög. Och likvärdigheten i skolan är exceptionell. Alla våra skolor är i princip lika bra. Vi har tagit klimatomställningen på allvar i många år. Och vi har jobbat för en mer kundorienterad bygglovshantering.

– Sedan kan vi inte förneka att det finns många socioekonomiskt starka familjer som väljer att lämna Malmö och flytta till Lomma. Det finns en styrka i det för oss, samtidigt som det blir tyngre för Malmö, säger han.

De finns i en region i tillväxt (se artikel sidorna 28–31), där grannen i öster, Lund, är centrum för utveckling runt universitetet med avknoppning i kunskapsintensiva företag. Lantbruksuniversitetet SLU ligger i egna kommunen. Och ambitionen är att växa med fler arbetsplatser och företag.

– På SLU i Alnarp pågår forskning kring högaktuella frågor om hållbarhet, växtförädling och hållbara städer som går att utveckla. Life science är starkt i regionen, där vi gärna skulle se fler tillskott hos oss.

– Samtidigt investerar vi i tågstopp, och har öppnat tågstation i Lomma tätort och ska öppna en i Alnarp liksom i Flädie. Lomma är en skolkommun och förutsättningar finns för ett attraktivt gymnasium, vilket vi saknar i dag. Gymnasieeleverna går i Lund.

Men Robert Wenglén har också profilerat sig som M-politikern som inte tycker att det är självklart att all verksamhet ska konkurrensutsättas eller privatiseras.

Det har fått hans partikollegor i andra kommuner att höja på ögonbrynen. Men skolan och äldreomsorgen är enligt Wenglén unika samhällsuppdrag, där dagens situation är att betrakta som kvasimarknader.

Lomma placerar sig högt i nästan alla kategorier i Bäst att leva, men riktigt lågt i en: äldreomsorgen.

– Vi har precis tagit över äldreomsorg i egen regi. Först med hemtjänsten i mars 2019, sedan särskilda boenden i mars 2021. Nu jobbar vi stenhårt med frågan att lyfta kvaliteten.

– Det vi hör är att det är på rätt väg. Men vi ska få ordning med rätt kompetens, rätt bemanning och rätt rutiner. Så det tar lite tid innan man ser det återspeglas i brukarundersökningar, säger Robert Wenglén.

Det skulle bli bättre med privata utförare, trodde man i kommunen för över ett decennium sedan. Det blev det inte. Lomma utnämndes rent av till sämst i Sverige på äldreomsorg ett år.

– I viss mån berodde det på vår beställarkompetens. Vi upphandlade enligt lagen om offentlig upphandling (LOU), inte enligt lagen om valfrihet (LOV). Det medförde ett privatiserat, icke konkurrensutsatt monopol.  De första åren satte vi ett pris, de senare åren definierades kvaliteten. Den vinnande aktören lade sig för lågt, vilket ledde till att man fick hålla nere bemanningen och lönerna.

– Vi har helt andra erfarenheter på skolans område, där det finns en Montessoriskola, men i övrigt kommunala skolor som alla har toppresultat.

Lite är det som att svära i den Moderata kyrkan, där det inte hör till vanligheterna att framhålla att det offentliga kan göra något bättre än det privata.

– Nu blir det tydligare att vi som kommun är ansvarig. För oss var den egna rådigheten viktig för att kunna lyfta kvaliteten.

– Lomma är av den storleken att det inte blir rationellt att ha en massa utförare. Vi ville fortsatt ha in fler utförare för särskilda boenden, men då ville de privata ha helheten, inte enstaka boenden, säger han.

När han säger de här sakerna får han medhåll. Mest från vänstern, men även från en del kollegor bland moderata kommunalråd och en och annan liberal ledarsida. Och – inte minst – från lommaborna.

– Medborgarna uppskattar valfrihet. Men för de flesta äldre är det inte viktigt med valfrihet. De vill att saker ska funka. De vill inte välja mellan olika företag, utan kunna påverka när hemtjänsten kommer hem till dem, hur personalen agerar och att de pratar begriplig svenska. De bryr sig om den konkreta och nära nivån. Inte av vem personalen är anställd.

I en Synvinkel i Fokus (nr 50, 2020) skrev Robert Wenglén om detta. Och påminde om Hans L Zetterberg, liberalkonservativ tänkare och chefredaktör för Svenska Dagbladet, som hävdade att det fanns goda grunder för att vara försiktig med att blanda ihop stat och näringsliv. Att de följer olika logiker och att man ska akta sig för att föra över marknadens logik på det offentliga området och vice versa.

– Det här är en känslig fråga för många moderater, som lever med föreställningen att det privata på alla områden alltid är bättre än det offentliga, säger Wenglén.

Det handlar enligt honom mycket om den likvärdighet som ska gälla i en kommun eller region enligt kommunallagen där de »ska behandla sina medlemmar lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat«.

– Det krävs en enorm kompetens kring vad likvärdigheten egentligen betyder i skola och omsorg, och här har kommunen en konkurrensfördel. Företag har inte samma erfarenhet av att arbeta med likvärdighet.

– I stora kommuner krävs ett oerhört skickligt politiskt ledarskap för att leda så stora organisationer. Där kan det finnas en poäng med flera aktörer. I en liten kommun som Lomma finns inte den anledningen. Överlag handlar det mer om att förstå och anpassa sig till kunden. Men där har svensk äldreomsorg lång väg att gå, tycker Robert Wenglén.

Robert Wenglén.

Fjorton kommuner saknar kommunala bostadsbolag. Lomma sålde sina kommunala fastigheter till Stena Fastigheter 2008, men har inga planer på att bygga kommunalt på nytt.

– En stor del bottnar i politiska beslut på sextiotalet. När miljonprogrammet byggdes valde Lomma att bygga ut i form av småhus. Och att bygga hyresområden är, enligt mig, ingen bra lösningen. Att äga sin egen bostad ger ett annat ansvarstagande. Det är dessutom nästan dubbelt så dyrt att bo i en nybyggd hyresrätt som i en bostadsrätt.

– Vi har också ett starkt stöd för att inte bygga hyresrätter. Men det behövs bättre förutsättningar för att fler ska kunna köpa sin första bostad. Staten måste bidra till det. CSN-lånen har varit bra för att alla ska kunna studera. Det borde finns något motsvarande för att köpa sin första bostad, säger Robert Wenglén.

Återigen återkommer han till Hans L Zetterbergs tankar:

– Kommunen ska fokusera på sin kärnverksamhet. Kommunen var desutom ingen bra hyresvärd. Vi sålde våra bostäder till Stena som sköter det alldeles utmärkt.

Byggs gör det ändå, småhus eller som på gamla Eternitfabrikens område, havsnära bostadsrätter, med mer än en mäklarglimt av Öresund.

Men en kommun med stark befolkningstillväxt och stort byggande måste fundera från start på trygghetsfrågorna, säger Lommas kommunalråd.

– Vi har alltid tagit trygghetsfrågan på stort allvar. Med en stark befolkningstillväxt ökar också risken för otrygghet. Och det handlar inte bara om brottsprevention, utan att se till att det är bra kvalitet i förskola och tidigt fånga upp negativa mönster.

– Vi har i år ökat budgeten med fyra miljoner för trygghetsskapande åtgärder.

Socialnämnden och barn- och ungdomsnämnden är viktiga för trygghet och att fånga upp problemen tidigt. Och att skapa grönområden behöver finnas med i tänkandet långt innan spaden sätts i marken.

– Jag tycker jag ser att behovet av grönområden har förstärkts med pandemin. Närheten till naturen har blivit allt viktigare.

– Den attraktiva boendemiljön består inte av en massa parkeringsplatser.

Med engagerade och välutbildade kommuninvånare kan varje byggärende ge upphov till diskussioner och överklaganden.

– Allt överklagas här och det är bra. Sedan kommer jag från akademin, och vet att kritiken är utvecklingens moder, säger Robert Wenglén.

Utbildning

Kommun (Poäng)

 1. Vaxholm (25,3)
 2. Lomma (25,1)
 3. Knivsta/Danderyd (23,4)
 4. Hammarö (21,6)
 5. Habo (21,5)
 6. Lidingö (21,3)
 7. Ekerö (20,6)
 8. Svedala (19,7)
 9. Boxholm (19,6)

Utbildning: Andel behöriga till högskola; andel eftergymnasial utbildning; andel som tar examen; rankningar från Lärarförbundet; lärarlöner; lärarbehörighet; andel med låg utbildning; meritvärde; kostnad förskola och grundskola.

Sociala förhållanden och hälsa

Kommun (Poäng)

 1. Danderyd (63,2)
 2. Lomma (61,8)
 3. Vellinge (61,0)
 4. Täby (60,0)
 5. Vaxholm (59,8)
 6. Knivsta (58,2)
 7. Lidingö (57,8)
 8. Habo (56,9)
 9. Kungsbacka (56,5)
 10. Staffanstorp (56,3)

Sociala förhållanden och hälsa:

Läkemedelsanvändning; ekonomiskt och socialt utsatta hushåll; långtidsjukskrivna; psykiska sjukdomar; ekonomiskt bistånd; trångboddhet; ohälsotal; sjukfrånvaro; kostnad för individ- och familjeomsorg; boendesegregation; kostnader för unga och vuxna missbrukare.