Kommunen där det är bäst att leva – alla resultat

I sexton år – lika länge som Fokus har funnits som tidning – har vi rankat Sveriges kommuner. Här är årets resultat.

Text:

Länge gjorde vi det under vinjetten »Bäst att bo«. Men 2019 tyckte vi det fanns anledning att ställa lite andra krav. Vi började jämföra kommunerna med genomsnittet för samtliga kommuner – klarade de sig bättre eller sämre på de olika kategorierna? 

Sedan dess har vi utvecklat antalet dellistor över vad som jämförs. Alla 290 kommuner jämförs utifrån om de klarar sig bättre eller sämre än genomsnittet. 

Så jämförelsen mellan hur en kommun placerat sig under de nu femton åren kan vara lite knepig. På senare år har vi till exempel ökat jämförelserna av trygghet (genom att jämföra den statistiska förekomsten av olika brott); av resultat och investeringar i utbildning, i allt från förskola till gymnasieskola; och utvecklat antalet sociala faktorer som visar hur kommuninvånarna egentligen mår. Ett par kategorier har också tillkommit.

Hur klarar sig din kommun? På vilka områden står ni starka, var finns det förbättringar att göra?

Välkomna till Bäst att Leva 2021! 

Fotnot: Ett fel smög sig in i en av de grundtabeller som användes i jämförelsen av kommunerna i kategorin Trygghet i Bäst att Leva. Läs mer här.