»Behovet av skydd oförändrat«

Text: Johan Frisk

Bild: Scanpix

I dagarna får landstingen de första doserna av vaccinet, och i slutet av nästa vecka ska massvaccinationen påbörjas. Planen är att så många svenskar som möjligt ska få två doser av vaccinet.

Den senaste tiden har massvaccineringen fått utstå allt kraftigare kritik. Bland annat för att smittspridningen har avtagit och att symtomen för majoriteten av de smittade är lindriga.

Svininfluensan är inte värre än den vanliga influensan, hävdar kritikerna.

Anders Tegnell, avdelningschef på Socialstyrelsen, håller inte med.

– Läget är oförändrat. Vi pratar fortfarande om samma sjukdom som i olika länder visat vad den kan ställa till med. Att smittspridningen har minskat är bara en fördel, det gör att vi hinner vaccinera fler innan det sätter i gång igen, säger Anders Tegnell.

Anders Tegnell tycker inte om begreppet en andra våg, som används för att beskriva nästa våg av smittspridning. I själva verket har vi inte haft någon första våg, bara ett fåtal ströfall.

Vad händer då om det inte blir någon våg alls? Kan massvaccineringen ställas in?

– Det finns ett teoretiskt läge där det skulle kunna ske men jag har svårt att se att det skulle inträffa i praktiken. Det skulle vara att det visar sig att vaccinet inte har någon verkan, säger Anders Tegnell.

Ett mer sannolikt scenario är att de svenskar som inte tillhör någon riskgrupp inte behöver ta en andra dos. Beslutet att alla ska erbjudas två doser är visserligen redan fattat, men det finns utrymme att ändra strategin.

– Till friska människor kan det räcka med en dos, men det kommer vi att veta mer om inom en till två månader, säger Anders Tegnell.

Enligt planen ska de andra doserna börja levereras i månadsskiftet november-december. Då finns en möjlighet att ändra beslutet om två doser. I så fall skulle Sverige stå med ett överskott på hundratusentals doser.

Anders Tegnell ser inga svårigheter med att göra sig av med ett eventuellt överskott på vaccin.

– Vi ska komma ihåg att det finns en jättemarknad utanför Sverige som är väldigt avundsjuka på den svenska situationen. Det är väldigt få länder som har så god tillgång till vaccin som Sverige.