”Bob-råd” ska rädda unga från gängen

Tre gånger så många 15-åringar har i år dömts för mord och dråp som under hela förra året. Samarbetsrådet "Bob" föreslås nu för att förebygga att unga dras in i gängkriminalitet.

Text: Marc Skogelin / Simon Uggla / TT

Bild: Mikaela Landeström /TT

– Tyvärr har det hänt alldeles för lite under alldeles för lång tid, säger polismästare Carin Götblad.

Rådet, ett samarbete mellan polisen, Socialstyrelsen och Statens institutionsstyrelse (Sis), har fått namnet Bob (barn och unga i organiserad brottslighet) och förslaget överlämnas till justitiedepartementet på måndagen.

Ett 90-tal lokala råd föreslås upprättas i lokalpolisområden runtom i landet. Tanken är ett mer strukturerat och fördjupat samarbete mellan polis, socialtjänst, skola, kriminalvård samt hälso- och sjukvård. Arbetet ska ha fokus på de barn som är allra närmast gängkriminaliteten, säger Carin Götblad, polismästare vid Nationella operativa avdelningen, vid en pressträff.

Bob-rådet bygger på kända strukturer för att jobba tillsammans lokalt med att dela problembilder. Men vi vill hålla mycket hårdare i det och göra insatser mycket snabbare för de här familjerna och barnen.

Lokalt, regionalt och nationellt

Bob-råden ska även finnas på regionalt och nationellt plan för att kunna lyfta frågor och kunskap bredare.

– De flesta insatserna sker ju via socialtjänst, bup- skola, hälso- och sjukvården, men polisen har en viktig roll underrättelsemässigt. Vi har koll och ser om barnen befinner sig på fel ställen med fel människor, säger Götblad.

Anna Sandahl, ekonomi- och planeringsdirektör på Sis där de kriminella barnen ofta hamnar, beskriver att myndigheten står inför stora utmaningar.

– Den genomsnittliga påföljden som döms ut i sluten ungdomsvård, som länge legat på samma nivå, har under 2023 fördubblats. Brotten ungdomar döms för blir allvarligare och de dömda barnen blir yngre, enligt Sandahl.

– Skiljer vi ut 15-åringar blir statistiken väldigt talande. Under årets första åtta månader har antalet 15-åringar som döms för mord och dråp till sluten ungdomsvård tredubblats om vi jämför med tidigare helår, säger Sandahl.

– Det säger något om hur fort det här går och hur allvarligt det är, fortsätter hon.

Sverige inte rustat

– Samhället är inte rustat för underåriga som begår så grova brott som vi ser i dag, menar Carin Götblad.

– Nu dras allt yngre in i rena mordärenden, alltså barn som inte ens är straffmyndiga. Och vi ser hur det accelererar, säger Götblad.

TT: Du har länge påtalat behovet av förebyggande insatser. Har det funnits en frustration i att den diskussionen inte varit lika livlig som den om repressiva åtgärder?

– Jag är glad att regeringen tillsätter så många utredningar och snabbspår för att få hejd på det här, och även får in det förebyggande, säger hon.

– Men tyvärr har det hänt alldeles för lite under alldeles för lång tid. När utvecklingen har gått så här långt måste man tyvärr ta till repressiva åtgärder för att få stopp på en helt oacceptabel utveckling. Men den långsiktiga lösningen är förebyggande arbete, och där behövs det väldigt mycket mer.

Fakta: Bob-råd

Förslaget innebär att 95 lokala råd inrättas, uppdelat på de lokalpolisområden som finns i landet.

I råden ska polisen, socialtjänsten, bup (barn- och ungdomspsykiatrin) och andra representanter delta. Vid behov även Sis och Kriminalvården samt aktörer från civilsamhälle, näringsliv och fastighetsägare.

De ska kunna samordna insatser, såväl planlagda som händelsestyrda, för att kraftsamla kring individer med särskilda problembilder, stötta familjer och grupper.

Förslaget har fått namnet Bob (barn och unga i organiserad brottslighet).

Källa: Polisen.

***