VFeliasson

Fokuserat
Uppdrag oklart

Den stora polisreformen har lett till mer kaos och färre uppklarade brott. Vems är ansvaret? Politikernas, utredarnas, byråkraternas eller rikspolischefens? Eller var en av poängerna med reformen att ingen ska kunna klandras?