Därför får Malins mördare bara fem års fängelse

16-åriga Malin Lindström mördades brutalt i Husum 1996 och hovrätten bedömer straffvärdet som "utomordentligt högt". Ändå döms mördaren bara till fem års fängelse. Här reder vi ut varför.

Text: TT

Bild: Johan Hallnäs / TT

Våren 1997 hittades Malin Lindström död i ett skogsparti i Husum, Örnsköldsviks kommun, efter att ett halvår tidigare försvunnit spårlöst. Obduktionen visade att flickan utsatts för brutalt våld och sexuella övergrepp. När nu hovrätten för nedre Norrland dömer en 44-årig man för mordet på Malin Lindström konstaterar den att straffvärdet för gärningen är "utomordentligt högt".

– Det är helheten, att det både rör sexuellt våld och ett mord. Bedömningen är väl kanske att det för en vuxen person, utan reduktion, hade lett till livstid 1996, säger hovrättspresident Agneta Ögren, som varit rättens ordförande i det aktuella målet.

Men nu blir straffet betydligt kortare – fem års fängelse – vilket beror på två faktorer. Den ena handlar om mannens ålder vid tiden för brottet.

– Först och främst var han 18 vid gärningstillfället, och vid den tiden kunde man inte dömas till livstid. Så en 18-åring kunde då inte fällas till livstid och skulle ha en straffreduktion på ungefär 50 procent, något man ändrat nu, säger Ögren.

Mannen dömdes i den första rättsprocessen kring målet 1998 av tingsrätten för mordet och då blev straffet åtta års fängelse. Den bedömningen ställer sig hovrätten för nedre Norrland bakom, enligt Agneta Ögren.

Men från åtta år sänks alltså straffet ytterligare, och här kommer vi in på den andra faktorn. Den har att göra med tiden som förflutit sedan brottet begicks, och som föranleder en reduktion av straffet.

– Det står både i brottsbalken och i Europakonventionen att man ska beakta om det gått ovanligt lång tid, säger Agneta Ögren.

TT: Och då landar ni på att tre års minskning är rimligt i det här fallet, där det gått snart 26 år?

– Ja, och här finns ingen praxis, det finns inget att luta sig emot utan det blir en allmän uppskattning.

TT: Kan du förstå om det här låter väldigt lågt i mångas öron?

– Visst, utifrån det perspektivet att han har dömts för mord så är det ju ett lågt straff. Men i och med att det gått 26 år så har vi bedömt att det är där man ligger.

***

Toppbild: Illustration av den dömde mannen under förhör i hovrätten.